ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.2.3 Napotila na razdelke akta

1. Različni deli napotila so, če so oštevilčeni, navedeni v padajočem vrstnem redu; med seboj niso ločeni z vejicami ali presledki:

člen 1(2)(a)
člen 2 in člen 3(2)
člen 2(3) in člen 3
člen 1(1)(b) in (3)(c)
Opomba:
Navajanje od nižjega razdelka k višjemu se uporabi za poudarek določenega razdelka, na primer „točka (a) člena 3(2)“.

2. Kadar so omenjeni razdelki iste vrste in niso dodatno členjeni, se ime ne ponavlja:

poglavji I in II
členi 1, 4 in 9
prva in tretja alinea

Kadar je omenjeno več členov, odstavkov ali drugih razdelkov, ki so številčeni zaporedno, je treba razlikovati med naslednjima oblikama: „členi 2, 3 in 4“ (kar izvzema dodane člene, npr. člen 3a, 3b itd.) in „členi 2 do 4“ (kar zajema vse naknadne spremembe).

3. Kadar napotilo usmerja na razdelke iste vrste, od katerih je eden ali več dodatno členjenih, se zadevni razdelek vsakokrat omeni:

člen 2 in člen 3(1)
(in ne „člena 2 in 3(1)“)
člen 2, člen 5(2) in (3) ter členi 6 do 9
(in ne „členi 2, 5(2) in (3) ter 6 do 9“)
člen 39(3), člen 40(2) in člen 47(1)

4. Po možnosti ne ponavljamo besede „točka“:

v točki 2(a)

v točki 2(a)(i)

v točki 2(a)(i) naslova A Priloge
(in ne „v točki (i) točke (a) točke 2 naslova A Priloge“)

5. Napotila na priloge se glasijo:

[…] so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi […] (in ne „te uredbe“)
Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu.

Mednarodni sporazumi se ne štejejo za priloge:

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu (in ne „je Priloga k temu sklepu“).

Zadnja sprememba: 31. 3. 2012
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran