ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.2.3. Osutamine akti jaotistele

1. Õigusakti jaotistele, kui need on nummerdatud, osutatakse kahanevas järjekorras:

artikli 1 lõike 2 punkt a
artiklis 2 ja artikli 3 teises lõigus on sätestatud [---]
artikli 2 teises lõigus ja artiklis 3 on sätestatud [---]

2. Kui loetletakse üht liiki jaotisi, siis liigisõna ei korrata:

I ja II peatükk
artiklid 1, 4 ja 9
esimene ja kolmas taane

Kui viidatakse mitmele järjestikusele nummerdatud artiklile, lõikele või muule jaotisele, tuleb vahet teha järgmisel: „artiklid 2, 3 ja 4“ (mis välistab sellised lisaartiklid nagu 3a, 3b jne) ja „artiklid 2–4“ (mis sisaldab kõiki hiljem lisatud artikleid).

3. Kui osutatakse üht liiki jaotistele, millest ühel või mitmel on omakorda jaotised, märgitakse asjakohased jaotised iga kord ära:

määruse [---] artikkel 2 ja artikli 3 lõige 1 [---]
(mitte: määruse [---] artiklite 2 ja 3 lõige 1)
määruse [---] artikkel 2, artikli 5 lõiked 2 ja 3 ning artiklid 6–9 [---]
(mitte: artiklite 2 ja 5 lõiked 2 ning 3 ja 6–9)
[---] eriti selle artikli 1 punkti 1 alapunkti b ja punkti 3 alapunkti c [---]

4. Punkti jaotistele osutatakse järgmiselt:

punkti 2 alapunkt a
punkti 2 alapunkti a alapunkt i
määruse [---] A jaotise punkti 2 alapunkti a alapunkt i

5. Lisadele osutatakse järgmiselt:

[---] käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük [---]
I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga.

Rahvusvahelistele lepingutele ei viidata kui lisadele:

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.
(mitte: „Lepingu tekst on esitatud lisas“)
Viimati uuendatud: 31.10.2011
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg