ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.2.3. Osutamine akti jaotistele

1. Õigusakti jaotistele osutatakse alanevalt, liikudes kõrgema tasandi jaotistelt madalamate suunas:

artikli 1 lõike 2 punkt a
artiklis 2 ja artikli 3 teises lõigus on sätestatud [---]
artikli 1 lõike 1 teine lause
artikli 2 teises lõigus ja artiklis 3 on sätestatud [---]

2. Kui loetletakse üht liiki jaotisi, siis liigisõna ei korrata:

I ja II peatükk
artiklid 1, 4 ja 9
esimene ja kolmas taane

Kui viidatakse mitmele järjestikusele nummerdatud artiklile, lõikele või muule jaotisele, tuleb vahet teha järgmisel: „artiklid 2, 3 ja 4“ (mis välistab sellised lisaartiklid nagu 3a, 3b jne) ja „artiklid 2–4“ (mis sisaldab kõiki hiljem lisatud artikleid).

3. Kui osutatakse üht liiki jaotistele, millest ühel või mitmel on omakorda jaotised, märgitakse asjakohased jaotised iga kord ära:

määruse [---] artikkel 2 ja artikli 3 lõige 1 [---]
(mitte: määruse [---] artiklite 2 ja 3 lõige 1)
määruse [---] artikkel 2, artikli 5 lõiked 2 ja 3 ning artiklid 6–9 [---]
(mitte: artiklite 2 ja 5 lõiked 2 ning 3 ja 6–9)
[---] eriti selle artikli 1 punkti 1 alapunkti b ja punkti 3 alapunkti c [---]

4. Punkti jaotistele osutatakse järgmiselt:

alapunkti b alapunkt ii
alapunkti b alapunkti ii alapunkt 1

5. Lisadele osutatakse järgmiselt:

[---] käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük [---]
I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga.

Lisa sätetele osutatakse järgmiselt:

lisa / I lisa punkti 2.1.3.7 punkti a alapunkti iii alapunkti 2 neljas taane

Rahvusvahelistele lepingutele ei viidata kui lisadele:

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.
(mitte: „Lepingu tekst on esitatud lisas“)
Viimati uuendatud: 1.6.2021
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg