ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.2.3. Trimiteri la subdiviziuni ale unui act

1. Atunci când se face o trimitere, diferitele elemente se citează în ordine descrescătoare, de la general la particular și nu se despart prin virgule:

articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul […] (numărul alineatului se redă și în text între paranteze)
articolul 2 și articolul 3 al doilea paragraf prevăd că […]
articolul 1 alineatul (1) a doua teză
articolul 2 al doilea paragraf și articolul 3 prevăd că […]

2. Nu se repetă denumirea subdiviziunilor de același tip:

capitolele I și II
articolele 1, 4 și 9
prima și a treia liniuță

În cazul în care se menționează mai multe articole, alineate sau alte subdiviziuni consecutive, se face deosebire între formula „articolele 2, 3 și 4” (care exclude articole adăugate ulterior, precum articolele 3a, 3b etc.) și formula „articolele 2-4” (care include toate articolele adăugate ulterior). Acest lucru se aplică și în cazul alineatelor, al literelor etc.

3. În cazul în care se face trimitere la subdiviziuni de același tip, dintre care una sau mai multe sunt însoțite de subdiviziuni de rang inferior, subdiviziunea în discuție se menționează de fiecare dată:

articolul 2 și articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul […]
[nu articolele 2 și 3 alineatul (1)]
articolul 2, articolul 5 alineatele (2) și (3) și articolele 6-9 din Regulamentul […]
[nu articolele 2, 5 alineatele (2) și (3) și 6-9]
[…] și în special articolul 1 punctul 1 litera (b) și punctul 3 litera (c) […]

4. Subdiviziunile identificate cu (i), (ii), (iii) etc. sunt puncte (sau subpuncte), nu litere. Subdiviziunile identificate cu A, B, C sunt părți, titluri, secțiuni sau puncte, nu litere:

la titlul A articolul 2 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul […]
[nu articolul 2 litera (a) litera (ii) din Regulamentul […]]
articolul 2 litera (a) punctul (ii) subpunctul 1
[și nu articolul 2 litera (a) punctul (ii) punctul 1]
anexa IV partea A din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei
articolul 13 secțiunea B din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului
NB:
Subpunctul este o subdiviziune de circumstanță; un punct devine subpunct atunci când subdiviziunea imediat superioară este, la rândul ei, punct:
articolul 2 punctul 2.9 subpunctul 2.9.3
[nu articolul 2 punctul 2.9 punctul 2.9.3]
În rezoluțiile Parlamentului European, subdiviziunile identificate cu A, B, C etc. sunt considerente.

5. Trimiterile la anexe se fac după cum urmează:

[…] capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament […] [nu „în anexa prezentului regulament”]
Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.
punctul 2.3.1 din anexa I la Directiva
[nu anexa I punctul 2.3.1 din Directiva sau anexa I punctul 2.3.1 la Directiva]

Trimiterile la dispozițiile unei anexe se fac în felul următor:

[…] la punctul 2.1.3.7 litera (a) punctul (iii) subpunctul 2 a patra liniuță din anexa [din anexa I] la prezentul Regulament

Textele acordurilor internaționale nu poartă mențiunea „anexă”:

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.
Actualizat la: 11.6.2021
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare