ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.1.3 Adresser i flerspråkiga dokument

I flerspråkiga EU-texter redigeras för enhetlighetens skull vanligen en enda version av adressförteckningar.

Anm.:
För enspråkiga texter gäller att om adresser skrivs med samma struktur i alla språkversioner av en publikation (t.ex. i en tabell med adresser som återges på samma sida i alla versioner) används reglerna för flerspråkiga texter.

Medlemsstaterna

När det gäller EU:s medlemsstater ska varje adress skrivas på originalspråket, med hänsyn till följande:

För Belgien ska adresser skrivas på franska och nederländska (enligt överenskommelse med de belgiska myndigheterna används inte tyska, det tredje nationella språket).
För Bulgarien, Grekland och Cypern ska adresser skrivas dels med det egna alfabetet, dels med det latinska alfabetet (engelsk transkription). I versionen med det egna alfabetet ska ort- och landsnamn också skrivas med latinskt alfabet (på engelska).
För Irland ska adresser skrivas på iriska och engelska.
För Malta ska adresser skrivas på maltesiska och engelska.
För Finland ska adresser skrivas på finska och svenska.
Ett exempel på en flerspråkig adressförteckning för EU:s medlemsstater finns i punkt 9.1.4.

Tredjeländer

För tredjeländer som använder andra skrivtecken (t.ex. Kina, Japan och arabiskspråkiga länder) ska adresserna transkriberas till det latinska alfabetet. Landsnamnet och möjligen även ortnamnet ska skrivas på ett internationellt använt EU-språk, vanligen engelska.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida