ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.1.2 Adresser i enspråkiga dokument

Om adresser skrivs med samma struktur i alla språkversioner av en publikation (t.ex. i en tabell med adresser som återges på samma sida i alla versioner) används reglerna för flerspråkiga texter (se punkt 9.1.3).

Försändelser till länder som använder det latinska alfabetet

I enspråkiga EU-texter ska ort- och landsnamn skrivas på publikationens eller avsändarlandets språk. Det har också varit vanligt för hela adressen:

Europeiska kommissionen
Representationen i Portugal
Jean Monnet-centrumet
1069-068 Lissabon
PORTUGAL

Den information som kommer före ort- och landsnamnet kan dock också skrivas på destinationslandets språk. En sådan presentation ska väljas i första hand, eftersom det förenklar för postpersonalen i destinationslandet.

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lissabon
PORTUGAL

För att undvika problem vid transitering genom mellanliggande länder rekommenderas att man upprepar landsnamnet (och vid behov även ortnamnet) på ett språk som används internationellt. Exempelvis adresseras en försändelse från Polen till Tyskland på följande sätt:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

I texter på bulgariska och grekiska ska adresserna skrivas med latinska bokstäver, om möjligt på destinationslandets språk, annars på engelska.

Försändelser till icke-medlemsstater som inte använder det latinska alfabetet

På försändelser till tredjeländer som inte använder det latinska alfabetet (Japan, Kina, Saudiarabien m.fl.) skrivs adress, särskilt landsnamnet, på ett språk som används internationellt (ofta på engelska). Gatuadressen kan translittereras:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Försändelser till medlemsstater som inte använder det latinska alfabetet (Bulgarien, Grekland och Cypern)

I texter på svenska ska adresserna på försändelser till Bulgarien, Grekland och Cypern skrivas med latinskt alfabet (och vid behov kan t.ex. gatunamnet translittereras).

Europeiska kommissionen
Representationen i Bulgarien
Moskovska 9
1000 Sofia
BULGARIEN
Europeiska kommissionen
Representationen i Grekland
Vassilissis Sofias 2
106 74 Aten
GREKLAND
Europeiska kommissionen
Representationen på Cypern
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nicosia
CYPERN

I texter på bulgariska och grekiska måste ort- och landsnamn upprepas, skrivna med latinskt alfabet (på engelska)

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Adresser i huvudstadsregionen Bryssel

I dokument från Europeiska unionens institutioner, organ och byråer, måste postadressen i den tvåspråkiga huvudstadsregionen Bryssel skrivas enligt följande regler:

Enspråkiga dokument på franska eller nederländska
Franska
(adressen endast på franska)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Nederländska
(adressen endast på nederländska)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Enspråkiga dokument på andra EU-språk

Den första delen av adressen kan skrivas antingen i tvåspråkigt format eller på ett, helst internationellt, språk. Emellertid måste gatu-, ort- och landsnamn skrivas både på franska och nederländska.

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adresser i franskspråkiga länder

I Belgien, Frankrike och Luxemburg skrivs gatuadressen på olika sätt:

BELGIEN
Rue de la Source 200
Gatunamn, sedan nummer (utan komma)
FRANKRIKE
24 rue de l’Allée-au-Bois
Nummer, sedan gatunamn (utan komma)
LUXEMBURG
2, rue Mercier
Nummer, sedan gatunamn (med komma)
Senaste uppdatering: 16.2.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida