ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

9.1.3 Osoitteet monikielisissä asiakirjoissa

EU:n toimielinten, elinten ja erillisvirastojen monikielisiä asiakirjoja varten osoiteluettelot laaditaan yleensä vain kerran, jolloin osoitteet ovat muodoltaan yhtenäisiä ja johdonmukaisia.

Huom.
Jos kyseessä on yksikielinen asiakirja, jossa osoitteet esitetään samaa esitysrakennetta käyttäen kaikissa asiakirjan kielitoisinnoissa (esimerkiksi osoiteluettelona, joka sijoitetaan kaikkiin toisintoihin samalle sivulle), sovelletaan monikielisiä asiakirjoja koskevia sääntöjä.

Euroopan unionin jäsenvaltiot

Euroopan unionin jäsenvaltioiden osoitteet esitetään kunkin valtion kielellä ottaen huomioon seuraavat seikat:

Belgia: osoitteet kirjoitetaan ranskaksi ja hollanniksi (Belgian viranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen mukaan maan kolmatta virallista kieltä, saksaa, ei käytetä osoitteissa).
Bulgaria, Kreikka ja Kypros: osoitteet kirjoitetaan paikallisten aakkostojen merkistöä käyttäen ja latinalaisin kirjaimin (englanninkielinen translitterointi). Bulgarialaisin ja kreikkalaisin kirjaimin kirjoitetuissa osoitteissa kaupungin ja maan nimet esitetään myös latinalaisin kirjaimin (englanninkielinen translitterointi).
Irlanti: osoitteet kirjoitetaan iiriksi ja englanniksi.
Malta: osoitteet kirjoitetaan maltaksi ja englanniksi.
Suomi: osoitteet kirjoitetaan suomeksi ja ruotsiksi.
Esimerkkejä osoitteiden kirjoitustavoista eri unionikielillä on kohdassa 9.1.4.

EU:n ulkopuoliset maat

Sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden tapauksessa, joissa ei käytetä latinalaista aakkostoa (Kiina, Japani ja arabian kieltä käyttävät maat jne.), osoitteet on translitteroitava käyttäen latinalaista aakkostoa. Maan ja mahdollisesti kaupungin nimi kirjoitetaan kansainvälisesti tunnetulla unionin kielellä, yleensä englanniksi.

Päivitetty viimeksi: 30.4.2012
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu