ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

9.1.3. Aadressid mitmekeelsetes dokumentides

Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste mitmekeelsetes dokumentides koostatakse aadresside loetelud ühtsuse ja järjepidevuse huvides ainult üks kord.

NB!
Kui ühekeelses dokumendis on aadressid esitatud sama struktuuri järgides kõigis keeleversioonides (näiteks tabelis, mis sisaldab aadresside loetelu väljaande samal leheküljel kõigis versioonides), kasutatakse mitmekeelse teksti puhul kehtivaid eeskirju.

Euroopa Liidu liikmesriigid

Euroopa Liidu liikmesriikide puhul esitatakse iga aadress originaalkeeles, võttes arvesse järgmiseid märkusi.

Belgia puhul esitatakse aadressid prantsuse ja hollandi keeles (Belgia ametiasutustega on sõlmitud kokkulepe, et saksa keelt, mis on kolmas riigikeel, ei kasutata).
Bulgaaria, Kreeka ja Küprose puhul esitatakse aadressid vastava riigi tähestikus ja ladina tähestikus (inglise transkriptsioon). Bulgaaria- ja kreekakeelses versioonis esitatakse linna ja riigi nimi ka ladina tähtedega (inglise transkriptsioon).
Iirimaa puhul esitatakse aadressid iiri ja inglise keeles.
Malta puhul esitatakse aadressid malta ja inglise keeles.
Soome puhul esitatakse aadressid soome ja rootsi keeles.
Näide Euroopa Liidu liikmesriikide mitmekeelsest loetelust on esitatud punktis 9.1.4.

Kolmandad riigid

Kolmandate riikide puhul, kus kasutatakse teistsugust tähestikku (Hiina, Jaapan ja araabia keelt kasutavad riigid), on vajalik aadressi transliteratsioon ladina tähestikku. Riigi ja vajadusel ka linna nimi esitatakse rahvusvaheliselt tuntud keeles, tavaliselt inglise keeles.

Viimati uuendatud: 31.10.2011
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg