ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

9.1.3. Adreses vairākvalodu dokumentos

Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru dokumentos, kuri ir vairākās valodās, adrešu sarakstus parasti izveido tikai vienu reizi, lai tie būtu saskaņoti un konsekventi.

NB!
Dokumentos, kuri ir vienā valodā, ja adreses atveido, publikācijas visās valodu versijās izmantojot vienu un to pašu struktūru (piemēram, tabulā, kurā minēts adrešu saraksts, kas visās versijās atrodas vienā un tajā pašā lappusē), izmanto noteikumus par vairākvalodu dokumentiem.

Eiropas Savienības dalībvalstis

Eiropas Savienības dalībvalstu adreses atveido katru savas valsts valodā, ņemot vērā šādas piezīmes:

Beļģijas adreses raksta franču un nīderlandiešu valodā (ar Beļģijas iestādēm ir noslēgta vienošanās, ka trešo valsts valodu, vācu valodu, neizmanto),
Bulgārijas, Grieķijas un Kipras adreses raksta divreiz: vienreiz ar oriģinālā alfabēta burtiem un otru reizi ar latīņu alfabēta burtiem (angļu transkripcijā). Bulgāru un grieķu oriģinālās rakstības variantā pilsētas un valsts nosaukums jāpieraksta arī ar latīņu alfabēta burtiem (angļu transkripcijā),
Īrijas adreses raksta īru un angļu valodā,
Maltas adreses raksta maltiešu un angļu valodā,
Somijas adreses raksta somu un zviedru valodā.
Eiropas Savienības dalībvalstu vairākvalodu saraksta piemērs atrodams 9.1.4. punktā.

Trešās valstis

To trešo valstu adreses, kurās izmanto atšķirīgu alfabētu (Ķīna, Japāna un valstis, kurās izmanto arābu valodu, u. c.), jātransliterē valodā, kurā izmanto latīņu alfabēta burtus. Valsts nosaukumu un, vēlams, arī pilsētas nosaukumu raksta arī kādā starptautiski atzītā Eiropas Savienības valodā, parasti angļu valodā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 31.3.2012.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa