ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.1.3. Адреси в многоезични документи

В многоезичните документи на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз списъците с адреси обикновено се изготвят само веднъж, така че да бъдат хармонизирани и последователни.

NB:
В едноезичните документи, ако адресите имат една и съща структура във всички езикови версии (например в таблица, съдържаща списък с адреси и появяваща се на една и съща страница на публикацията във всички езикови версии), се прилагат правилата за многоезични документи.

Държави — членки на Европейския съюз

За държавите — членки на Европейския съюз всеки адрес се изписва на оригиналния език, като се вземат предвид следните забележки:

За Белгия адресите се изписват на френски и нидерландски език (сключено е споразумение с белгийските органи, че немският, третият национален език, няма да фигурира).
За България, Гърция и Кипър адресите се изписват първо с букви на оригиналната азбука и след това — с букви от латинската азбука (английска транслитерация). Във версията с български или гръцки букви имената на града и държавата се изписват и с букви от латинската азбука (английска транслитерация).
За Ирландия адресите се изписват на ирландски и английски език.
За Малта адресите се изписват на малтийски и английски език.
За Финландия адресите се изписват на фински и шведски език.
Пример за многоезичен списък за държавите — членки на Европейския съюз е показан в точка 9.1.4.

Трети страни

За трети страни, използващи различна азбука (Китай, Япония, държавите, използващи арабски език и т.н.), при изписването на адресите се изисква транслитерация на език, използващ латинска азбука. Името на държавата и евентуално това на града се изписват на международно приет език, обикновено на английски.

Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница