ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.1 Adresser

9.1.1 Adresser: allmänna principer

Det är svårt att veta hur man ska skriva adresser, särskilt som det inte finns något gemensamt system för alla länder. Dessutom skrivs adresser olika på nationella och internationella försändelser. I princip används alltid det internationella formatet i EU-institutionernas texter.

För närmare regler om hur adresser skrivs, se de nationella postverkens webbplatser. Länkar till dessa kan man hitta på Världspostunionens webbplats
(https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions).

Världspostunionen ger också flera allmänna rekommendationer, men när det gäller EU-texter måste man även ta hänsyn till om det gäller enspråkiga eller flerspråkiga texter.

Några användbara sidor

UPU, adresseringssystem:
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions

UPU, postadresseringssystem i medlemsländerna:
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase:
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_1

Val av språk och alfabet

Den del av adressen som anger destinationsland måste skrivas enligt rekommendationerna i avsändarlandet (helst på avsändarlandets språk eller på ett språk som används internationellt).

Namnet på destinationslandet ska skrivas med versaler på den sista adressraden.

Rekommendationerna om användning av versaler varierar mellan olika länder (bara på sista raden eller de två eller tre sista raderna). I EU-institutionernas texter gäller dock att bara landets namn skrivs med versaler.

Om destinationslandet använder ett annat alfabet än det latinska eller om namnet av annan anledning är svårt att förstå ska både landsnamnet och vid behov även ortnamnet upprepas på ett språk som används internationellt, för att undvika problem vid transitering genom mellan­liggande länder.

Resten av adressen ska följa destinationslandets rekommendationer.

Landskoder

De landskoder som tidigare användes för befordran av internationella försändelser (i Europa särskilda koder enligt Europeiska post- och telesammanslutningens rekommendation från 1965 och i övriga länder enligt ISO-kod 3166 alpha-2) har avskaffats eller ändrats i många länder.

Sedan den 1 januari 2019 används landskoder för sju EU-länder: Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (L), Slovenien (SI), Finland (FI) och Sverige (SE).

Anm.:
För Lettland skrivs först ortnamnet, därefter komma och mellanslag och sist landskod och postnummer:
Riga, LV-1073

Landskoder ska inte längre användas för övriga medlemsstater. I Tyskland kan maskinsorterade försändelser försenas om landskoden anges.

För närmare upplysningar om postnummer i medlemsstaterna, se punkt 9.1.5.
Senaste uppdatering: 12.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida