ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.1.5 Adresser i medlemsstaterna: speciella särdrag

Postnummer, Eircode och landskoder

I följande tabell återfinns den exakta strukturen för de koder som används i medlemsstaternas adresser.

Land Post­nummer/
Eircode (1)
Landskod Anmärkningar
Belgien Fyra siffror    
Bulgarien Fyra siffror    
Tjeckien Fem siffror   Ett mellanslag mellan tredje och fjärde siffran. Två mellanslag mellan postnumret och ortnamnet.
Danmark Fyra siffror    
Tyskland Fem siffror   Landskod (D- eller DE-) får aldrig användas före postnumret, eftersom maskinsorterade försändelser kan försenas.
Estland Fem siffror    
Irland Sju alfanumeriska tecken (Eircode)   Lägg till områdeskod för Dublin.
Eircoden måste placeras på en egen rad ovanför landsnamnet.
Grekland Fem siffror   Ett mellanslag mellan tredje och fjärde siffran.
Spanien Fem siffror   Efter ortnamnet, lägg till regionens namn på en egen rad – se förteckning på UPU:s webbplatsPDF (EN).
Frankrike Fem siffror    
Kroatien Fem siffror HR ”HR-” måste anges före postnumret.
Italien Fem siffror   Efter ortnamnet, lägg till förkortningen för regionen – se förteckning på UPU:s webbplatsPDF (EN).
Cypern Fyra siffror    
Lettland Fyra siffror
(till höger)
LV ”LV-” måste anges före postnumret. Ortnamnet följs av komma, landskod och postnummer.
Litauen Fem siffror LT ”LT-” måste anges före postnumret.
Luxemburg Fyra siffror L ”L-” måste anges före postnumret.
Ungern Fyra siffror   Gatunamnet måste placeras under ortnamnet. Postnumret måste placeras på en egen rad, ovanför landets namn.
Malta Tre bokstäver + fyra siffror   Postnumret måste skrivas under ortnamnet. Mellanslag mellan bokstäverna och siffrorna.
Nederländerna Fyra siffror + två bokstäver   Ett mellanslag mellan siffrorna och bokstäverna. Två mellanslag mellan postnumret och ortnamnet.
Österrike Fyra siffror    
Polen Fem siffror   Bindestreck mellan andra och tredje siffran.
Portugal Sju siffror   Bindestreck mellan fjärde och femte siffran.
Rumänien Sex siffror    
Slovenien Fyra siffror SI ”SI-” måste anges före postnumret.
Slovakien Fem siffror   Ett mellanslag mellan tredje och fjärde siffran.
Finland Fem siffror FI ”FI-” måste anges före postnumret (eller ”AX” för Åland).
Sverige Fem siffror SE ”SE-” måste anges före postnumret. Ett mellanslag mellan tredje och fjärde siffran.
(1)
Postnumret skrivs före ortnamnet, om inte annat anges. Det används för att definiera en grupp av adresser. Eircoden, som lanserade i Irland i juli 2015, är däremot en unik kod som tilldelas varje bostads- och företagsadress.
Anm.:
Länderna anges i protokollsordning för att göra de olika språkversionerna överskådligare.

Övriga anmärkningar

Vissa medlemsstater (Belgien, Irland, Malta och Finland) har två eller flera officiella språk som också är arbetsspråk i EU-institutionerna. (Fastän både grekiska och turkiska är officiella språk på Cypern är bara grekiska arbetsspråk i EU-institutionerna.) Enligt överenskommelse med de belgiska myndigheterna används inte tyska i flerspråkiga adresser. För följande medlemsstater används två officiella språk i adresser: franska och nederländska för Belgien, iriska och engelska för Irland, maltesiska och engelska för Malta samt finska och svenska för Finland.

I några länder används icke-latinska alfabet (Bulgarien, Grekland och Cypern).

Hur man skriver adresser i dessa länder beror på publikationens språk och på om det rör sig om en enspråkig eller flerspråkig text.

Adresser i Belgien, Irland, Malta och Finland
Enspråkiga texter
Texter på ett av destinationslandets officiella språk: i princip skrivs adresser endast på detta språk.
Texter på ett annat EU-språk: adresser skrivs på destinationslandets båda officiella språk (liksom i flerspråkiga texter).
Flerspråkiga texter

Adresser skrivs på destinationslandets båda officiella språk.

Adresser i Bulgarien, Grekland och Cypern
Enspråkiga texter
Texter på bulgariska eller grekiska: adresserna skrivs på publikationens språk, men ort- och landsnamn upprepas på engelska.
Texter på andra EU-språk: adresserna skrivs med latinskt alfabet (vid behov kan t.ex. gatunamnet translittereras).
Flerspråkiga texter

Adresserna skrivs på bulgariska respektive grekiska och ort- och landsnamn läggs till på engelska. Hela adressen skrivs också med latinskt alfabet (på engelska).

Senaste uppdatering: 27.12.2020
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida