ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.1. Adresser

9.1.1. Adresser: almene principper

Det er et vanskeligt og omfattende arbejde at undersøge, hvordan adresser skrives, og der findes ikke noget fælles system for alle lande. Hertil kommer, at der er forskel på, hvordan adresser skrives i indenlandsk og international post. I princippet er det altid den internationale skrivemåde, der anvendes i EU-institutionernes dokumenter.

Mere detaljerede oplysninger om, hvordan adresser skrives, kan findes på de nationale posttjenesters websteder. Links hertil findes på Universal Postal Unions (UPU’s) websted (https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions).

UPU fremsætter også anbefalinger af almen karakter. EU-institutionernes dokumenter frembyder dog det særlige problem, at der nogle gange er tale om ensprogede, andre gange flersprogede dokumenter.

Nyttige links

UPU, adresseringssystemer (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions

UPU, postadresseringssystemer i medlemsstaterne (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_1

Sprog og skrifttegn

Den del af adressen, der angiver modtagerlandet, skrives efter afsenderlandets konventioner (helst på afsenderlandets sprog eller et sprog med international udbredelse).

Navnet på modtagerlandet skal stå med store bogstaver i adressens sidste linje.

Da de nationale anbefalinger med hensyn til brug af store bogstaver i den sidste, de sidste to/tre linjer varierer, er det besluttet at harmonisere præsentationen: Kun landenavnet skal med store bogstaver.

Hvis modtagerlandet ikke anvender det latinske alfabet, eller modtagerlandets navn ikke er umiddelbart forståeligt, bør landenavnet og eventuelt også bynavnet gentages på et inter­nationalt udbredt sprog for at undgå problemer ved transit gennem andre lande.

Den øvrige del af adressen skrives efter modtagerlandets konventioner.

Postnumre

De gamle landekoder, der anvendtes i international post (særlige koder i Europa efter anbe­faling fra Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer i 1965 og ISO 3166 alfa 2-koder for andre lande), er blevet afskaffet eller ændret i mange lande.

Pr. 1. januar 2019 bruger syv EU-lande stadig landekode, nemlig Finland (FI), Kroatien (HR), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (L), Slovenien (SI) og Sverige (SE).

NB:
For Letlands vedkommende skrives først bynavn efterfulgt af komma og mellemrum og derefter landekode og postnummer:
Riga, LV-1073

De gamle landekoder må ikke anvendes for de øvrige medlemsstater. I Tyskland ville en forsendelse således kunne blive forsinket af en postsorteringsmaskine, hvis den gamle landekode forekommer i adressen.

Yderligere oplysninger om postnumre i medlemsstaterne findes i punkt 9.1.5.
Seneste opdatering: 27.12.2020
Sidens top
Forrige sideNæste side