ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

9.1. Aadressid

9.1.1. Aadressid: üldpõhimõtted

Aadresside kirjutusviiside analüüsimine on raske ja keeruline ülesanne, kuna puudub ühine süsteem kõigi riikide jaoks. Aadressi esitus on erinev ka riigisisese ja rahvusvahelise kirja puhul. Üldiselt kasutatakse Euroopa institutsioonide töös alati rahvusvahelise kirja formaati.

Aadresside esitamise täpseid üksikasju vaadake konkreetse riigi postiteenistuse veebilehelt. Lingid neile on olemas Ülemaailmse Postiliidu (UPU) veebilehelt (https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions).

Ülemaailmne Postiliit annab ka mitmesuguseid üldisi soovitusi, kuid Euroopa institutsioonide puhul tuleb täiendava tingimusena arvestada, kas tegemist on ühekeelse või mitmekeelse dokumendiga.

Kasulikke linke

UPU, aadressid (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions

UPU, postiaadressid liikmesriikides (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_1

Kasutatavad keeled ja sümbolid

Sihtriiki märkiv aadressi osa peab olema kirjutatud vastavalt saatjariigi soovitustele (soovitatavalt saatjariigi keeles või rahvusvaheliselt tuntud keeles).

Sihtriigi nimi peab olema kirjutatud trükitähtedega aadressi viimasele reale.

Siseriiklike eeskirjade varieerumise tõttu suurtähe kasutamise osas viimase kolme rea puhul on kokku lepitud, et läbiva suurtähega kirjutatakse ainult riigi nimi.

Kui sihtriigi keeles ei kasutata ladina tähestikku või kui riigi nimi ei ole piisavalt selge, tuleb sihtriigi ja vajadusel ka linna nime korrata rahvusvaheliselt tuntud keeles, et vältida probleeme transiidiriikides.

Aadressi ülejäänud osa puhul tuleb järgida sihtriigi soovitusi.

Postiindeksid

Endised rahvusvaheliste kirjade edastamisel kasutatud postiindeksid (Euroopa riikide koodid vastavalt 1965. aasta Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsi soovitusele ja ISO 3166 standardi kohased kahetähelised koodid muude riikide puhul) on paljudes riikides tühistatud või on neid muudetud.

1. jaanuari 2019. aasta seisuga kasutavad seitse ELi liikmesriiki endiselt riigikoode: Horvaatia (HR), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (L), Sloveenia (SI), Soome (FI) ja Rootsi (SE).

NB!
Läti puhul on postiindeks pärast linna nime, millele järgneb koma ja tühik:
Riga, LV-1073

Muude riikide puhul ei tohi endist riigikoodi kasutada. Saksamaal võib vana riigikoodi esinemine tuua kaasa masinaga sorteeritava saadetise hilinemise.

Täiendav teave liikmesriikide postiindeksite kohta on esitatud punktis 9.1.5.
Viimati uuendatud: 27.12.2020
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg