ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

9.1 Osoitteet

9.1.1 Osoitteet: yleisiä periaatteita

Osoitteiden esitystavan määrittäminen on hankalaa, koska eri maiden käytänteet poikkeavat toisistaan. Lisäksi esitystapa on erilainen kansallisessa ja kansainvälisessä postiliikenteessä. Käytännössä EU:n toimielinten asiakirjoissa käytetään aina kansainvälistä tapaa merkitä osoite.

Osoitteiden esitystavasta saa yksityiskohtaisempia tietoja kansallisten postipalvelujen verkkosivuilta. Linkkejä eri maiden postipalveluiden sivuille on Maailman postiliiton (UPU) verkkosivuilla (https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions).

Maailman postiliitolla on myös yleisiä suosituksia, mutta EU:n toimielinten asiakirjojen kohdalla on lisäksi otettava huomioon, onko kyseessä yksi- vai monikielinen asiakirja.

Hyödyllisiä linkkejä

UPU, osoitejärjestelmä (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions

UPU, postiosoitejärjestelmä jäsenvaltioissa (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_1

Käytettävät kielet ja merkit

Se osa osoitetta, jossa mainitaan vastaanottajamaan nimi, kirjoitetaan lähettäjämaan suositusten mukaisesti (mieluiten lähettäjämaan kielellä tai kansainvälisesti tunnetulla kielellä).

Vastaanottajamaan nimi kirjoitetaan isoin kirjaimin osoitteen viimeiselle riville.

Koska kansallisissa suosituksissa on eroja siinä, kirjoitetaanko osoitteen viimeinen rivi tai kaksi tai kolme viimeistä riviä suuraakkosin, esitystapaa on päätetty yhtenäistää: vain maan nimi kirjoitetaan suuraakkosin.

Jos vastaanottajamaassa ei käytetä latinalaisia aakkosia tai maan nimi ei muuten ole ilmeinen, vastaanottajamaan ja mahdollisesti kaupungin nimi olisi kirjoitettava kansainvälisesti tunnetulla kielellä, jotta lähetyksen eteneminen kauttakulkumaissa sujuisi ongelmitta.

Osoitteen muut osat on kirjoitettava vastaanottajamaan suositusten mukaisesti.

Postinumerot

Aiemmin kansainvälisessä postiliikenteessä käytössä olleet koodit on monissa maissa poistettu käytöstä tai niitä on muutettu (tämä koskee Euroopassa käytössä olleita radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssin suosituksia vuodelta 1965 ja muissa maissa käytettyjä kaksikirjaimisia ISO-standardin mukaisia maakoodeja (ISO 3166-2 -kirjaintunnus)).

Tammikuun 1. päivänä 2019 seitsemän EU:n jäsenvaltiota käyttää vielä kaksikirjaimisia maakoodeja: Kroatia (HR), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (L), Slovenia (SI), Suomi (FI) ja Ruotsi (SE).

Huom.
Latvian maakoodi sijoitetaan kaupungin nimen jälkeen ja erotetaan kaupungin nimestä pilkulla ja välilyönnillä.
Riga, LV-1073

Aiemmin käytössä olleita maakoodeja ei pidä käyttää muihin jäsenvaltioihin osoitetuissa lähetyksissä. Saksassa koneellinen postinlajittelu voi viivästyttää lähetystä, jos osoitteessa on vanha maakoodi.

Lisätietoja jäsenvaltioiden postinumeroista on kohdassa 9.1.5.
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu