ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.1.3. Adresy vo viacjazyčných okumentoch

Vo viacjazyčných dokumentoch inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie sa zoznamy adries obvykle vytvárajú iba raz, aby boli harmonizované a zhodné.

Pozn.:
Ak sa v jednojazyčných dokumentoch adresy píšu podľa jednotného vzoru vo všetkých jazykových zneniach (napríklad v tabuľke obsahujúcej zoznam adries, ktorá sa uvádza na rovnakej strane vo všetkých zneniach publikácie), používame pravidlá pre viacjazyčné dokumenty.

Členské štáty Európskej únie

V prípade členských štátov Európskej únie sa každá adresa uvádza v pôvodnom jazyku a zohľadňujú sa tieto poznámky:

v prípade Belgicka sa adresy uvádzajú po francúzsky a po holandsky (po dohode s belgickými orgánmi nie je zastúpený tretí národný jazyk – nemčina),
v prípade Bulharska, Grécka a Cypru sa adresy uvádzajú jedenkrát písmom pôvodnej abecedy a jedenkrát latinkou (prepis do angličtiny). Vo verzii bulharského alebo gréckeho písma sa názov mesta a krajiny uvádza zároveň aj latinkou (prepis do angličtiny),
v prípade Írska sa adresy uvádzajú po írsky a po anglicky,
v prípade Malty sa adresy uvádzajú po maltsky a po anglicky,
v prípade Fínska sa adresy uvádzajú po fínsky a po švédsky.
Ukážka viacjazyčného zoznamu pre členské štáty Európskej únie sa nachádza v podbode 9.1.4.

Tretie krajiny

V prípade tretích krajín, ktoré používajú odlišnú abecedu (Čína, Japonsko a krajiny, v ktorých sa používajú arabské jazyky atď.), sa vyžaduje prepis adries do jazyka, v ktorom sa používa latinka. Názov krajiny a podľa možnosti aj mesta sa uvádza v jazyku ùnie používanom v medzinárodnom styku, zvyčajne v angličtine.

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana