ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.1.2. Adresy v jednojazyčných dokumentoch

Ak sa adresy píšu podľa jednotného vzoru pre všetky jazykové znenia publikácie (napríklad v tabuľke obsahujúcej zoznam adries, ktorá sa uvádza na rovnakej strane vo všetkých zneniach), používame pravidlá pre viacjazyčné dokumenty (pozri podbod 9.1.3).

Zásielka smerujúca do krajiny, v ktorej sa používa latinka

V jednojazyčných dokumentoch inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie sa adresy obvykle píšu v jazyku krajiny uverejnenia/odoslania. Platí to najmä v prípade názvov miest a krajín:

Zastúpenie Európskej
komisie v Portugalsku
Centrum Jeana Monneta
1069-068 Lisabon
PORTUGALSKO

Informácie pred názvom mesta a krajiny sa však môžu uvádzať aj v jazyku krajiny určenia. Tento spôsob uľahčuje orientáciu poštových služieb v krajine určenia:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lisabon
PORTUGALSKO

S cieľom predísť problémom pri preprave tranzitnou krajinou sa odporúča pridať názov krajiny určenia (prípadne aj mesta) aj v jazyku používanom v medzinárodnom styku. Napríklad v prípade zásielky z Poľska do Nemecka:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

V dokumentoch napísaných po bulharsky a po grécky sa adresy píšu latinkou, pokiaľ možno v jazyku krajiny určenia, ak to nie je možné, potom po anglicky.

Zásielka smerujúca do nečlenskej krajiny, v ktorej sa nepoužíva latinka

Na zásielku smerujúcu do tretej krajiny, v ktorej sa používa odlišná abeceda (Čína, Japonsko, Saudská Arábia atď.), sa adresa, a najmä názov krajiny píšu v jazyku používanom v medzi­národnom styku (často po anglicky), pričom v časti adresy, v ktorej sa uvádza názov ulice, sa môže použiť jednoduchý prepis do latinky:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Zásielka smerujúca do členského štátu EÚ, v ktorom sa nepoužíva latinka (Bulharsko, Grécko a Cyprus)

V dokumentoch napísaných po slovensky sa adresy na zásielky smerujúce do Bulharska, Grécka alebo na Cyprus píšu latinkou (ak je potrebné, aj s prepisom, napríklad s prepisom názvu ulice).

Európska komisia
Zastúpenie v Bulharsku
Moskovska 9
1000 Sofia
BULHARSKO
Európska komisia
Zastúpenie v Grécku
Vassilissis Sofias 2
106 74 Atény
GRÉCKO
Európska komisia
Zastúpenie na Cypre
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nikózia
CYPRUS

V dokumentoch napísaných po bulharsky a po grécky sa musí názov mesta a krajiny uviesť aj latinkou (v anglickom prepise).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Osobitný prípad dvojjazyčného regiónu hlavného mesta Brusel

V dokumentoch inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie sa adresy zásielok smerujúce do dvojjazyčného regiónu hlavného mesta Brusel musia písať podľa týchto pravidiel.

Jednojazyčné dokumenty vo francúzskom alebo holandskom jazyku
Francúzsky jazyk
(adresy iba vo francúzštine)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Holandský jazyk
(adresy iba v holandčine)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Jednojazyčné dokumenty v inom jazyku Európskej únie

Prvá časť adresy sa môže písať buď dvojjazyčne, alebo jednojazyčne, najlepšie v jazyku použí­vanom v medzinárodnom styku. Názvy ulíc, miest a krajín sa však musia písať dvojjazyčne:

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adresy vo frankofónnych krajinách

V Belgicku, Francúzsku a Luxembursku sa názov ulice a číslo píšu podľa iných pravidiel, ktoré sa musia dodržiavať.

BELGICKO
Rue de la Source 200
Názov ulice, po ktorom nasleduje číslo (neoddeľuje sa čiarkou)
FRANCÚZSKO
24 rue de l’Allée-au-Bois
Číslo, po ktorom nasleduje názov ulice (neoddeľuje sa čiarkou)
LUXEMBURSKO
2, rue Mercier
Číslo, po ktorom nasleduje názov ulice (oddeľuje sa čiarkou)
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2022
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana