ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

9.1.3. Adresy w tekstach wielojęzycznych

W wielojęzycznych tekstach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej listy adresowe są zwykle składane tylko raz, tak aby zapewnić ich spójność.

Uwaga:
W tekstach jednojęzycznych, jeżeli adresy zapisywane są w tym samym formacie we wszystkich wersjach językowych (np. w tabeli zawierającej wykaz adresów, pojawiającej się na tej samej stronie we wszystkich wersjach), stosowane są zasady dotyczące dokumentów wielojęzycznych.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

W wypadku państw członkowskich Unii Europejskiej każdy adres zapisywany jest w języku danego kraju, z uwzględnieniem następujących reguł:

Belgia: adresy podawane są w języku francuskim i niderlandzkim (zgodnie z umową z władzami Belgii język niemiecki – trzeci język urzędowy tego kraju – nie jest dodawany),
Bułgaria, Grecja i Cypr: adresy podawane są dwa razy – raz alfabetem oryginalnym i raz alfabetem łacińskim (transliteracja angielska). W wersjach w języku bułgarskim lub greckim nazwy miasta i kraju zapisuje się także alfabetem łacińskim (transliteracja angielska),
Irlandia: adresy podawane są w języku irlandzkim i angielskim,
Malta: adresy podawane są w języku maltańskim i angielskim,
Finlandia: adresy podawane są w języku fińskim i szwedzkim.
Przykład wielojęzycznej listy adresowej dla państw członkowskich Unii Europejskiej, zob. pkt 9.1.4.

Kraje trzecie

W wypadku krajów trzecich, w których stosuje się alfabet inny niż łaciński (Chiny, Japonia, kraje arabskie itd.), konieczna jest transliteracja adresów na alfabet łaciński. Nazwa kraju oraz – w miarę możliwości – nazwa miasta zapisywane są w języku powszechnie stosowanym w komunikacji międzynarodowej (zwykle w języku angielskim).

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona