ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

1. Struktura Dziennika Urzędowego

1.1. Struktura ogólna

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej obejmuje trzy serie:

seria L: Legislacja,
seria C: Informacje i zawiadomienia,
seria S: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Dzienniki Urzędowe serii L i C ukazują się codziennie (od poniedziałku do piątku regularnie; w sobotę, niedzielę lub w dni wolne od pracy jedynie w pilnych przypadkach).

Wydania specjalne publikowane są w zależności m.in. od ich objętości, pilności i znaczenia.

Seria L

Seria L zawiera następujące części:

akty ustawodawcze (L I),
akty o charakterze nieustawodawczym (L II),
inne akty (L III),
akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom (L IV) (część ta miała charakter czasowy, nieaktualna),
sprostowania.

Zob. pkt 1.2.

Oprócz serii L istnieje seria L … I, w której publikuje się akty pilne.

Seria C

Seria C zawiera następujące części:

rezolucje, zalecenia i opinie (C I),
komunikaty (C II),
akty przygotowawcze (C III),
informacje (C IV),
ogłoszenia (C V),
sprostowania.

Zob. pkt 1.3.

Serię C uzupełniają serie C … A, , C … E (publikacja zakończona 1 kwietnia 2014 r.) i C … I (wielokropek oznacza numer dziennego wydania Dziennika Urzędowego serii C z tego samego dnia).

Seria C … A (A = annex)
W serii tej publikuje się ogłoszenia o konkursach, ogłoszenia o naborze oraz wspólne katalogi (np. Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych).
Seria C … E (E = electronic)
W tej serii – wyłącznie elektronicznej – publikowane były teksty takie, jak stanowiska Rady w zwykłej procedurze ustawodawczej czy protokoły posiedzeń i teksty przyjęte przez Parlament Europejski. Dostępne są one na stronie EUR-Lex (a także na płytach DVD, które wydawane były co miesiąc).
Seria C … I (I = isolated).
Dz.U. C 137 z 27.5.2010.
Dz.U. C 137 A z 27.5.2010.
Dz.U. C 137 E z 27.5.2010.
Dz.U. C 119 I z 5.4.2018.

Ze względu na dużą różnorodność aktów wydawanych w serii C występuje w niej też większa różnorodność form (typograficznych) niż w serii L, jednak obowiązujące reguły są takie same dla obu serii.

Seria S

W serii S (S = supplement) publikuje się ogłoszenia o przetargach dotyczących zamówień publicznych, jak również ogłoszenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych. Seria ta jest dostępna w internecie (baza danych TED) i na DVD.

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona