ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

1. Euroopa Liidu Teataja ülesehitus

1.1. Üldine ülesehitus

Euroopa Liidu Teataja jaguneb kolmeks seeriaks:

L-seeria: õigusaktid;
C-seeria: teave ja teatised;
S-seeria: Euroopa Liidu Teataja lisa.

L- ja C-seeria ilmuvad iga päev (korrapäraselt esmaspäevast reedeni, erandjuhtudel ka laupäeviti, pühapäeviti ja riigipühadel).

Peale selle avaldatakse lisaväljaanded vastavalt dokumentide mahukusele, pakilisusele ja tähtsusele.

L-seeria

L-seeria sisaldab järgmisi rubriike:

seadusandlikud aktid (L I);
muud kui seadusandlikud aktid (L II);
muud aktid (L III);
EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud aktid (L IV) (ajutine rubriik, nüüdseks kasutuselt kadunud);
parandused.

L-seeriale lisaks on L ... I-seeria kiireloomuliste õigusaktide tarvis.

C-seeria

C-seeria sisaldab järgmisi rubriike:

resolutsioonid, soovitused ja arvamused (C I);
teatised (C II);
ettevalmistavad aktid (C III);
teave (C IV);
teated (C V);
parandused.

Vt ka punkti 1.3 „C-seeria“.

C-seeriat täiendavad C … A-, C … E- (1. aprillist 2014 ei ole enam kasutusel) ja C … I-seeria. Kolm punkti tähistavad seeria numbrit.

C … A-seeria (A – annex)
Selles seerias ilmuvad teated avalike konkursside ja vabade töökohtade kohta ning ühtsed sordilehed (põllukultuuride liigid jms).
C … E-seeria (E – electronic)
Selles seerias ilmusid sellised tekstid nagu seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud nõukogu seisukohad, nõukogu istungite protokollid ja Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstid. Need tekstid on kättesaadavad EUR-Lexi veebilehel (ja igal kuul ilmunud DVD-l, mida siis avaldati).
C … I-seeria (I = isolated).
ELT C 137, 27.5.2010
ELT C 137 A, 27.5.2010
ELT C 137 E, 27.5.2010
ELT C 119 I, 5.4.2018

C-seerias avaldatakse väga erinevaid tekste ja seetõttu on nende tüpograafiline esitusviis L-seerias avaldatud tekstidest erinev, kuid mõlema seeria puhul järgitakse samu reegleid.

S-seeria

S-seerias (S – supplement) ilmuvad pakkumiskutsed hankelepingute sõlmimiseks, samuti Euroopa Arengufondi ning teiste institutsioonide, organite ja asutuste teated. Seeria on kättesaadav internetis (TEDi andmebaas) ja DVD-l.

Viimati uuendatud: 1.8.2018
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg