ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

1. Structura Jurnalului Oficial

1.1. Structura generală

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cuprinde trei serii:

seria L: Legislație;
seria C: Comunicări și informări;
seria S: Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Jurnalele Oficiale din seriile L și C se publică zilnic (de luni până vineri în mod regulat, iar sâmbăta și duminica doar în cazuri urgente).

În funcție de volum, urgență și importanță, se pot publica numere izolate.

Seria L

Seria L cuprinde următoarele secțiuni:

acte legislative (L I);
acte fără caracter legislativ (L II);
alte acte (L III);
acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom (L IV) (secțiune provizorie, în prezent caducă);
rectificări.

A se vedea, de asemenea, punctul 1.2 „Seria L”.

În plus față de seria L, mai există o serie L … I pentru actele urgente.

Seria C

Seria C cuprinde următoarele secțiuni:

rezoluții, recomandări și avize (C I);
comunicări (C II);
acte pregătitoare (C III);
informări (C IV);
anunțuri (C V);
rectificări.

A se vedea, de asemenea, punctul 1.3 „Seria C”.

Seria C este completată cu seriile C … A, C … E (întreruptă la 1 aprilie 2014) și C … I. Punctele de suspensie înlocuiesc numărul cotidian al Jurnalului Oficial, seria C, din aceeași zi:

seria C … A (A = anexă)
Această serie este dedicată publicării anunțurilor de concursuri generale, a anunțurilor pentru ocuparea unui post vacant și a cataloagelor comune (soiuri de plante agricole etc.);
seria C … E (E = electronic)
Această serie în format exclusiv electronic era dedicată publicării, de exemplu, a pozițiilor Consiliului din cadrul procedurii legislative ordinare sau a proceselor-verbale ale ședințelor Parlamentului European și a anumitor texte adoptate de acesta. Acestea sunt disponibile pe site-ul EUR-Lex (și pe un DVD cu frecvență lunară, care a fost produs la momentul respectiv).
seria C … I (I ꞊ izolat)
JO C 137, 27.5.2010
JO C 137 A, 27.5.2010
JO C 137 E, 27.5.2010
JO C 119 I, 5.4.2018

Dată fiind diversitatea actelor publicate în seria C, există o mai mare varietate de forme (prezentări tipografice) decât în cazul seriei L, dar regulile care trebuie respectate sunt aceleași pentru ambele serii.

Seria S

Seria S (S = supliment) este destinată publicării anunțurilor privind proceduri de ofertare pentru contractele de achiziții publice, precum și a informărilor privind Fondul european de dezvoltare și alte instituții, organe sau organisme. De la 1 iulie 1998, această serie este disponibilă numai pe DVD și pe internet (baza de date TED).

Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare