ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

1. Struktura Úředního věstníku

1.1 Obecná struktura

Úřední věstník Evropské unie se skládá ze tří řad:

řada L: Právní předpisy,
řada C: Informace a oznámení,
řada S: Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie.

Úřední věstníky řady L a C se zveřejňují denně (od pondělí do pátku pravidelně, v sobotu, v neděli a ve svátek jen v naléhavých případech).

Mohou vycházet i tzv. samostatná vydání v závislosti na velikosti, naléhavosti a důležitosti určitých textů.

Řada L

Řada L obsahuje tyto části:

legislativní akty (L I),
nelegislativní akty (L II),
jiné akty (L III),
akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu (L IV) (dočasná rubrika, nyní zrušená),
opravy.

Viz oddíl 1.2 „Řada L“.

Řada L je doplněna řadou L … I pro urgentní akty.

Řada C

Řada C obsahuje tyto části:

usnesení, doporučení a stanoviska (C I),
sdělení (C II),
přípravné akty (C III),
informace (C IV),
oznámení (C V),
opravy.

Viz oddíl 1.3 „Řada C“.

Řada C je doplněna řadou C … A, C … E (ukončena 1. dubna 2014) a C … I. Tři tečky představují číslo denního vydání Úředního věstníku řady C, které vyšlo tentýž den.

Řada C … A (A = annex, příloha)
V této řadě vycházejí oznámení o otevřených výběrových řízeních, oznámení o volných místech a společné katalogy (odrůd druhů zemědělských rostlin atd.).
Řada C … E (E = elektronický)
V této řadě se zveřejňovaly například postoje Rady v rámci řádného legislativního postupu nebo zápisy a texty přijaté Evropským parlamentem. Ty jsou k dispozici na internetové stránce EUR-Lex a vycházely též měsíčně na nosičích DVD.
Řada C … I (I = isolated, ojedinělý).
Úř. věst. C 137, 27.5.2010
Úř. věst. C 137 A, 27.5.2010
Úř. věst. C 137 E, 27.5.2010
Úř. věst. C 119 I, 5.4.2018

Vzhledem k různosti aktů zveřejňovaných v řadě C zde existuje více forem (typografických podob) než v řadě L, ale pravidla, kterými je třeba se řídit, jsou pro obě řady stejná.

Řada S

Řada S (S = supplement, dodatek) je určena ke zveřejňování oznámení o výzvách k podávání nabídek vztahujících se k veřejným zakázkám a oznámení Evropského rozvojového fondu a ostatních orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie. Je přístupná na internetu (databáze TED) a na nosičích DVD.

Poslední aktualizace: 1. 8. 2018
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana