ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

1. Oficialiojo leidinio struktūra

1.1. Bendroji struktūra

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį sudaro trys serijos:

L serija. Teisės aktai,
C serija. Informacija ir pranešimai,
S serija. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas.

Oficialiojo leidinio L ir C serijos leidžiamos kasdien (nuo pirmadienio iki penktadienio reguliariai, o šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis – tik skubos atvejais).

Be to, atsižvelgiant į tam tikrų tekstų apimtį, skubumą ar svarbą, gali būti leidžiami atskiri leidiniai.

L serija

L serijoje yra šie skyriai:

teisėkūros aktai (L I),
ne teisėkūros aktai (L II),
kiti aktai (L III),
aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. pagal EB sutartį, ES sutartį ir Euratomo sutartį (L IV) (laikina dalis, dabar nebeaktuali),
klaidų ištaisymas.

Taip pat žr. 1.2 punktą „L serija“.

Be L serijos, yra L … I serija skubiems teisės aktams.

C serija

C serijoje yra šie skyriai:

rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės (C I),
komunikatai (C II),
parengiamieji aktai (C III),
pranešimai (C IV),
nuomonės (C V),
klaidų ištaisymas.
Pastaba.

Nepainioti nuomonių, skelbiamų skyriuje C I (čia skelbiamos nuomonės) ir skyriuje C V (čia skelbiamos procedūros ir kiti aktai).

Taip pat žr. 1.3 punktą „C serija“.

C seriją papildo C … A, C … E (jos leidyba nutraukta 2014 m. balandžio 1 d.) ir C … I serijomis. Daugtaškio vietoje rašomas tos dienos C serijos leidinio numeris.

C … A serija (A – angl. annex – „priedas“)
Šioje serijoje skelbiami pranešimai apie atvirus konkursus, pranešimai apie laisvas darbo vietas ir bendrieji žinynai (Bendrasis daržovių rūšių veislių katalogas ir kt.).
C … E serija (E – angl. electronic – „elektroninė“)
Šioje serijoje buvo skelbiami tam tikri tekstai, pavyzdžiui, laikantis įprastos teisėkūros procedūros priimamos Tarybos pozicijos ar Europos Parlamento posėdžių protokolai bei jo priimti tekstai. Jie yra pateikiami EUR-Lex (anksčiau kas mėnesį buvo leidžiami ir DVD).
C … I serija (I – angl. isolated – „atskiras“).
OL C 137, 2010 5 27
OL C 137 A, 2010 5 27
OL C 137 E, 2010 5 27
OL C 119 I, 2018 4 5

Dėl didelės C serijoje skelbiamų aktų įvairovės šios serijos leidiniuose daugiau skirtingų tipografinio pateikimo formų nei L serijoje, tačiau abiem serijoms taikomos tos pačios taisyklės.

S serija

S serijoje (S – angl. supplement – „priedas“) skelbiami viešųjų pirkimų konkursai, Europos plėtros fondo ir kitų institucijų, organų ir įstaigų informacija. Ši serija skelbiama internete (TED duomenų bazėje) ir leidžiama skaitmeniniais diskais (DVD).

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis