ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

1. EUT’s struktur

1.1. EUT’s udgaver

Den Europæiske Unions Tidende findes i tre udgaver:

L-udgaven: Retsforskrifter
C-udgaven: Meddelelser og oplysninger
S-udgaven: Supplement til Den Europæiske Unions Tidende.

L- og C-udgaven af EUT udkommer dagligt (regelmæssigt fra mandag til fredag og i hastende tilfælde lørdag, søndag og/eller på fri- og helligdage).

Herudover udgives der såkaldte eksklusivnumre efter behov, det vil f.eks. sige dokumentets størrelse eller hastende karakter.

L-udgaven

L-udgaven indeholder følgende dele:

Lovgivningsmæssige retsakter (L I)
Ikke-lovgivningsmæssige retsakter (L II)
Andre retsakter (L III)
Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten (L IV) (midlertidig del, nu udgået)
Berigtigelser

Se i øvrigt punkt 1.2, »L-udgaven«.

Ved siden af L-udgaven findes en L … I-udgave til hastende retsakter.

C-udgaven

C-udgaven indeholder følgende dele:

Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser (C I)
Meddelelser (C II)
Forberedende retsakter (C III)
Oplysninger (C IV)
Øvrige meddelelser (C V)
Berigtigelser

Se i øvrigt punkt 1.3, »C-udgaven«.

Ved siden af C-udgaven findes en C … A-udgave, en C … E-udgave (udgået 1.4.2014) og en C … I-udgave med samme nummer som den pågældende dags EUT:

C … A-udgaven (»A« står for »Annex«, dvs. bilag)
Denne udgave anvendes til offentliggørelse af meddelelser om almindelige udvælgelses­prøver, offentliggørelse af visse ledige stillinger og fælles sortslister (sortslister over landbrugsplantearter mv.)
C … E-udgaven (»E« står for »elektronisk«)
Denne udgave udkom udelukkende elektronisk og anvendtes til offentliggørelse af tekster vedtaget efter proceduren for forberedelse af retsakter samt mødereferater. De kan konsulteres på EUR-Lex-databasen (og på den DVD, som udkom månedligt).
C … I-udgaven (»I« står for »isoleret«).
EUT C 137 af 27.5.2010
EUT C 137 A af 27.5.2010
EUT C 137 E af 27.5.2010
EUT C 119 I af 5.4.2018

Da der offentliggøres så mange forskellige typer tekster i C-udgaven, er formen (den typografiske opstilling) mere varieret end i L-udgaven, men det er de samme regler, der skal overholdes i begge udgaver.

S-udgaven

I S-udgaven (»S« står for »supplement«) offentliggøres udbud vedrørende offentlige kontrakter og kontrakter i Den Europæiske Udviklingsfonds regi samt informationer fra EUF, institutioner, organer, kontorer og agenturer. Der er adgang til S-udgaven via internettet (TED-databasen) og på DVD.

Seneste opdatering: 9.4.2021
Sidens top
Forrige sideNæste side