ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

1.3. Seria C

1.3.1. Klasyfikacja dokumentów

W serii C publikowane są dokumenty bardzo różnorodne. Oto niewyczerpująca lista rodzajów dokumentów publikowanych w różnych częściach Dziennika Urzędowego C (lista bardziej kompletna została zamieszczona w Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Dziennik Urzędowy – seria C
C I – Rezolucje, zalecenia i opinie
rezolucje
zalecenia
opinie
C II – Komunikaty
porozumienia międzyinstytucjonalne
wspólne deklaracje
komunikaty instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej
C III – Akty przygotowawcze
inicjatywy państw członkowskich
Parlament Europejski
Rada
Komisja Europejska
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Europejski Bank Centralny
Trybunał Obrachunkowy
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów
Europejski Bank Inwestycyjny
jednostki organizacyjne Unii Europejskiej
C IV – Informacje
informacje instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej
informacje państw członkowskich
informacje dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego (najpierw te pochodzące z instytucji, później pochodzące z państw członkowskich)
informacje państw trzecich
C V – Ogłoszenia
postępowania administracyjne
postępowania sądowe
postępowania związane z realizacją wspólnej polityki handlowej
postępowania związane z realizacją polityki konkurencji
inne akty
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona