ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

1. Struktura Službenog lista

1.1. Opća struktura

Službeni list Europske unije sastoji se od triju serija:

serija L: Zakonodavstvo,
serija C: Informacije i objave,
serija S: Dodatak Službenom listu Europske unije.

Serije L i C Službenog lista objavljuju se svakodnevno (redovito od ponedjeljka do petka, a subotom, nedjeljom i praznicima samo u hitnim slučajevima).

Dodatno se, zbog veličine, žurnosti ili važnosti određenih tekstova, mogu objaviti zasebna izdanja.

Serija L

Serija L trenutačno obuhvaća sljedeće dijelove:

zakonodavne akte (L I.),
nezakonodavne akte (L II.),
druge akte (L III.),
akte donesene prije 1. prosinca 2009. na temelju Ugovora o EZ-u, Ugovora o EU-u i Ugovora o Euratomu (L IV.) (privremeni dio, više nije primjenjivo),
ispravke.

Vidjeti također točku 1.2. „Serija L”.

Pored serije L postoji i serija L … I za hitne akte.

Serija C

Serija C trenutačno obuhvaća sljedeće dijelove:

rezolucije, preporuke i mišljenja (C I.),
informacije (C II.),
pripremne akte (C III.),
obavijesti (C IV.),
objave (C V.),
ispravke.

Vidjeti također točku 1.3. „Serija C”.

Seriju C dopunjuju serije C … A, C … E (obustavljena 1. travnja 2014.) i C … I (trotočka označuje broj izdanja serije C od istog dana).

Serija C … A (A = Annex (Prilog))
Ova je serija namijenjena objavi javnih natječaja, oglasa za slobodna radna mjesta i zajedničkih kataloga (sorti poljoprivrednih vrsta itd.).
Serija C … E (E = electronic (elektronički))
Ova je serija bila namijenjena objavi pojedinih tekstova, poput stajališta Vijeća u okviru redovnoga zakonodavnog postupka ili zapisnika i tekstova koje donosi Europski parlament. Dostupna je na internetskim stranicama EUR-Lexa (i na DVD-u koji se tada objavljivao mjesečno).
Serija C … I (I = izolirano).
SL C 137, 27.5.2010.
SL C 137 A, 27.5.2010.
SL C 137 E, 27.5.2010.
SL C 119 I, 5.4.2018.

S obzirom na broj različitih akata koji se objavljuju u seriji C, u toj je seriji oblikovanje (tipografski prikaz) raznolikije nego u seriji L, premda za obje serije vrijede ista pravila.

Serija S

U seriji S (S = supplement (nadopuna)) objavljuju se pozivi na podnošenje ponuda u postupcima javne nabave, kao i objave Europskoga razvojnog fonda te drugih institucija, tijela, ureda i agencija. Dostupna je na internetu (baza podataka TED-a) i na DVD-u.

Datum zadnje promjene: 1.8.2018.
Vrh stranice
Previous pageNext page