ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

1.3. Serija C

1.3.1. Podjela dokumenata

Serija C obuhvaća različite dokumente. U nastavku je popis akata koji nije iscrpan, a koji sadržava akte objavljene u različitim odjeljcima serije C Službenoga lista (potpuniji popis dostupan je u Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Službeni list – serija C
C I. – Rezolucije, preporuke i mišljenja
Rezolucije
Preporuke
Mišljenja
C II. – Informacije
Međuinstitucijski sporazumi
Zajedničke izjave
Informacije institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije
C III. – Pripremni akti
Inicijative država članica
Europski parlament
Vijeće
Europska komisija
Sud Europske unije
Europska središnja banka
Revizorski sud
Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Europska investicijska banka
Uredi i agencije Europske unije
C IV. – Obavijesti
Obavijesti institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije
Obavijesti država članica
Obavijesti u vezi s Europskim gospodarskim prostorom (najprije obavijesti institucija, a onda obavijesti država članica)
Obavijesti trećih zemalja
C V. – Objave
Administrativni postupci
Sudski postupci
Postupci u vezi s provedbom zajedničke trgovinske politike
Postupci u vezi s provedbom politike tržišnog natjecanja
Drugi akti
Datum zadnje promjene: 20.11.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page