ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

1.2. Serija L

1.2.1. Podjela akata

Odjeljci i pododjeljci redom su navedeni u nastavku (vidjeti također EUR-LexPDF i Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Službeni list – serija L
L I. – Zakonodavni akti
Uredbe
Direktive
Odluke
Proračuni
L II. – Nezakonodavni akti
Međunarodni sporazumi
Uredbe
Direktive
Odluke
Preporuke
Smjernice
Poslovnici
Akti koje donose tijela ustanovljena međunarodnim sporazumima
Međuinstitucijski sporazumi
L III. – Drugi akti
Europski gospodarski prostor
L IV. – Akti doneseni prije 1. prosinca 2009. na temelju Ugovora o EZ-u, Ugovora o EU-u i Ugovora o Euratomu
Napomena:
Redoslijed prema kojem se autori navode u svakom odjeljku („uredbe”, „direktive” itd.) nalazi se u točki 3.4.2.
U skladu sa spomenutim redoslijedom te za predmetne autore akti se u odjeljku L II. u „uredbama”, „direktivama” i „odlukama” razvrstavaju sljedećim redom: 1. akti koji se temelje izravno na Ugovoru, 2. delegirani akti, 3. provedbeni akti (za primjere vidjeti „Tablični sažetak”).

Odjeljci

Akti objavljeni u seriji L Službenog lista svrstani su u različite odjeljke.

L I. – Zakonodavni akti

Taj odjeljak obuhvaća „zakonodavne akte” (u smislu Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)): uredbe, direktive i odluke koje se donose:

redovnim zakonodavnim postupkom (Europski parlament i Vijeće donose ih zajednički),
posebnim zakonodavnim postupkom (donosi ih Vijeće uz sudjelovanje Europskog parlamenta ili ih donosi Parlament uz sudjelovanje Vijeća).

Odjeljak L I. također obuhvaća proračun Europske unije (kao i sve pripadajuće izmjene proračuna), kako je donesen u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom.

Napomena:
Prije 1. prosinca 2009. opći proračun Europske unije objavljivan je u odjeljku L II. pod naslovom „Konačno donošenje općeg proračuna Europske unije”. Nadalje, izvještaji o prihodima i rashodima agencija koji su objavljivani u seriji L sada se mogu pronaći u seriji C.
L II. – Nezakonodavni akti

Taj odjeljak obuhvaća „nezakonodavne akte” u smislu Ugovora o funkcioniranju Europske unije: uredbe, direktive i odluke koje se ne donose zakonodavnim postupkom (delegirane akte (članak 290.) i provedbene akte (članak 291.) te akte koji se temelje izravno na Ugovorima (akte koji se odnose na međunarodne sporazume, odluke ZVSP-a itd.)), kao i druge akte kao što su preporuke i smjernice Europske središnje banke.

L III. – Drugi akti

U tom su odjeljku obuhvaćeni „drugi akti”, kao što su akti Europskoga gospodarskog prostora.

L IV. – Akti doneseni prije 1. prosinca 2009. na temelju Ugovora o EZ-u, Ugovora o EU-u i Ugovora o Euratomu

Taj privremeni odjeljak (više nije primjenjivo) obuhvaća akte donesene prije 1. prosinca 2009. na temelju Ugovora o EZ-u, Ugovora o EU-u i Ugovora o Euratomu.

Podjela

Unutar svakog odjeljka akti se razvrstavaju prema dvama kriterijima:

(a)
prema vrsti (uredba, direktiva, odluka);
(b)
nakon toga, ako je potrebno, prema redoslijedu objavljivanja institucija autora akta (vidjeti točku 3.4.2.): Europski parlament, Europsko vijeće, Europski parlament i Vijeće, Vijeće, Europska komisija, Sud Europske unije, Europska središnja banka, Revizorski sud itd.
Datum zadnje promjene: 23.9.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page