ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

1. Structuur van het Publicatieblad

1.1. Algemene structuur

Het Publicatieblad van de Europese Unie bestaat uit drie series:

L-serie: Wetgeving,
C-serie: Mededelingen en informatie,
S-serie: Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

De publicatiebladen L- en C-serie worden dagelijks gepubliceerd (van maandag tot en met vrijdag en in dringende gevallen op zaterdag, zondag en officiële feestdagen).

Om redenen van omvang, urgentie en/of belangrijkheid kunnen bovendien bijzondere uitgaven worden gepubliceerd.

L-serie

De L-serie omvat de volgende rubrieken:

wetgevingshandelingen (L I),
niet-wetgevingshandelingen (L II),
andere handelingen (L III),
handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag (L IV) (voorlopige rubriek, nu verouderd),
rectificaties.

Zie punt 1.2. L-serie.

Naast de L-serie bestaat er een L … I-serie voor dringende handelingen.

C-serie

De C-serie omvat de volgende rubrieken:

resoluties, aanbevelingen en adviezen (C I),
mededelingen (C II),
voorbereidende handelingen (C III),
informatie (C IV),
bekendmakingen (C V),
rectificaties.

Zie punt 1.3. C-serie.

De C-serie wordt aangevuld met de series C … A, C … E (uitgave op 1 april 2014 stopgezet) en C … I. Het beletselteken staat voor het nummer van het dagelijkse Publicatieblad, C-serie, van dezelfde datum:

Serie C … A (A staat voor “annexe” (bijlage))
Deze serie is bestemd voor de publicatie van algemene vergelijkende onderzoeken, kennisgevingen van vacatures en gemeenschappelijke rassenlijsten (voor landbouwgewassen of voor groentegewassen enz.).
Serie C … E (E staat voor “elektronisch”)
Deze serie, uitsluitend elektronisch, was bestemd voor de publicatie van bepaalde teksten, zoals standpunten van de Raad in het kader van de gewone wetgevingsprocedure of notulen en aangenomen teksten van het Europees Parlement. Deze zijn beschikbaar op de EUR-Lex-site (en op de maandelijkse dvd die destijds werd geproduceerd).
Serie C … I (I staat voor “isolé”).
PB C 137 van 27.5.2010
PB C 137 A van 27.5.2010
PB C 137 E van 27.5.2010
PB C 119 I van 5.4.2018

Door de verscheidenheid aan handelingen is de vormgeving (typografische presentatie) in de C-serie veel gevarieerder dan in de L-serie, maar voor beide series gelden dezelfde regels.

S-serie

In de S-serie (S staat voor “supplement”) worden de aankondigingen van overheidsopdrachten bekendgemaakt, alsmede informatie van het Europees Ontwikkelingsfonds en andere instellingen, organen en instanties. De S-serie is beschikbaar op internet (TED-databank) en op dvd.

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina