ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

1.3. C-serie

1.3.1. Indeling van de documenten

De C-serie omvat een verscheidenheid van documenten. Hieronder volgt een beknopte lijst van de in de verschillende rubrieken van PB C bekendgemaakte handelingen (een volledige lijst is beschikbaar in de Guide visuel – Règles typographiques du Journal OfficielPDF).

Publicatieblad — C-serie
C I — Resoluties, aanbevelingen en adviezen
Resoluties
Aanbevelingen
Adviezen
C II — Mededelingen
Interinstitutionele akkoorden
Gemeenschappelijke verklaringen
Mededelingen van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie
C III — Voorbereidende handelingen
Initiatieven van de lidstaten
Europees Parlement
Raad
Europese Commissie
Hof van Justitie van de Europese Unie
Europese Centrale Bank
Rekenkamer
Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Europees Economisch en Sociaal Comité
Comité van de Regio’s
Europese Investeringsbank
Instanties van de Europese Unie
C IV — Informatie
Informatie afkomstig van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie
Informatie afkomstig van de lidstaten
Informatie over de Europese Economische Ruimte (afkomstig van de instellingen; afkomstig van de lidstaten)
Informatie afkomstig van derde landen
C V — Bekendmakingen
Bestuurlijke procedures
Gerechtelijke procedures
Procedures in verband met de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek
Procedures is verband met de uitvoering van het gemeenschappelijk mededingingsbeleid
Andere handelingen
Laatste bijwerking: 20.11.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina