ISSN 1831-5380
Rättsligt meddelande | Översiktskarta | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan
EU-28, anslutande stat och kandidatländerna (enfr)

7.1 Länder

7.1.1 Benämningar och bokstavskoder

(Se även bilagorna A5 och A6.)

Medlemsländer

Namnen på Europeiska unionens medlemsländer ska skrivas enligt följande regler:

ISO-koder med två bokstäver (ISO-kod 3166 alpha-2), ska användas, utom för Grekland och Förenade kungariket där koderna EL och UK behålls.
Protokollsordningen grundar sig på stavningen av det geografiska namnet på landets språk (se även punkt 7.1.2 om uppräkningsordning).
Kortform
på landets språk (geografiskt namn) (1)
Officiellt namn
på landets språk (protokollnamn)
Kortform på svenska
(geografiskt namn)
Officiellt namn
på svenska
(protokollnamn)
Lands-
kod (2)
Tidigare bokstavs-
kod (2)
Belgique/België Royaume de Belgique/
Koninkrijk België
Belgien Konungariket Belgien BE B
България (*) Република България Bulgarien Republiken Bulgarien BG
Česká republika Česká republika Tjeckien Republiken Tjeckien CZ
Danmark Kongeriget Danmark Danmark Konungariket Danmark DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Tyskland Förbundsrepubliken Tyskland DE D
Eesti Eesti Vabariik Estland Republiken Estland EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Irland Irland IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Grekland Republiken Grekland EL EL
España Reino de España Spanien Konungariket Spanien ES E
France République française Frankrike Republiken Frankrike FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Kroatien Republiken Kroatien HR
Italia Repubblica italiana Italien Republiken Italien IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Cypern Republiken Cypern CY
Latvija Latvijas Republika Lettland Republiken Lettland LV
Lietuva Lietuvos Respublika Litauen Republiken Litauen LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Luxemburg Storhertigdömet Luxemburg LU L
Magyarország Magyarország Ungern Ungern HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Republiken Malta MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Nederländerna Konungariket Nederländerna NL NL
Österreich Republik Österreich Österrike Republiken Österrike AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Polen Republiken Polen PL
Portugal República Portuguesa Portugal Republiken Portugal PT P
România România Rumänien Rumänien RO
Slovenija Republika Slovenija Slovenien Republiken Slovenien SI
Slovensko Slovenská republika Slovakien Republiken Slovakien SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta/
Republiken Finland
Finland Republiken Finland FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Sverige Konungariket Sverige SE S
United Kingdom United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Förenade kungariket Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
UK UK
(*)
Latinsk transkription: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Kortformen på landets språk används för att bestämma protokollsordningen, och den används också i flerspråkiga dokument (se punkt 7.1.2).
(2)
Kod att använda = ISO-kod, utom för Grekland och Förenade kungariket. De tidigare koderna användes till slutet av 2002 (i regel samma som nationalitetskoderna för bilar).
Anm.:

Använd inte ”Republiken Irland”. Det förekommer i vissa dokument men är inte ett officiellt namn.

Använd ”Nederländerna” och inte ”Holland”, som bara utgör en del av Nederländerna (provinserna Södra Holland och Norra Holland).

Använd ”Förenade kungariket” och inte ”Storbritannien” när det är fråga om medlemslandet. Storbritan­nien utgörs enbart av England, Skottland och Wales, medan Förenade kungariket även omfattar Nordirland. Den rent geografiska termen ”Brittiska öarna” omfattar även Isle of Man och Kanalöarna, som lyder direkt under brittiska kronan, samt Irland.

(a)

Tredjeländer

Även för tredjeländer används ISO-koder med två bokstäver (ISO-kod 3166 alpha-2).

Beträffande stavning av ländernas namn (kort namnform, protokollnamn) samt ISO-koderna, se bilagorna A5 och A6.

Beträffande föreskriven ordningsföljd, se punkt 7.1.2(a).

(b)
EU-28, anslutande stat och kandidatländerna (enfr)

Anslutande stat/kKandidatländer

Kortform på landets språk (geografiskt namn) Kortform på svenska (geografiskt namn) Officiellt namn på svenska (protokollnamn) Landskod
Crna Gora/Црна Гора Montenegro Montenegro ME
Ísland Island Island IS
поранешна југословенска Република Македонија (*) f.d. jugoslaviska republiken Makedonien f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (ska anges)
Shqipëria Albanien Republiken Albanien AL
Сpбија (*) Serbien Republiken Serbien RS
Türkiye Turkiet Republiken Turkiet TR
(*)

Latinsk transkription: поранешна југословенска Република Македонија = poranešna jugoslovenska Republika Makedonija; Сpбија = Srbija.

Anm.:

Använd inte ”Republiken Island”. Det förekommer i vissa dokument men är inte ett officiellt namn.

(c)

Kort namnform eller officiellt namn?

Den långa namnformen (det officiella namnet) används i fördragstexter och andra högtidliga sammanhang och när man syftar på staten i dess egenskap av rättssubjekt:

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.
Konungariket Belgien tillåts att …
Anm.:
Om namnet upprepas ofta i en text kan den korta namnformen ändå vara att föredra och bör då introduceras i början av texten med frasen ”hädanefter kallat …”.

Den korta namnformen används då man syftar till landet i geografiska och ekonomiska sammanhang:

Arbetare som är bosatta i Frankrike. Delegationen befinner sig just nu på franskt territorium.
Greklands export
Anm.:
För vissa länder används enbart en form:
Rumänien
Centralafrikanska republiken
Senaste uppdatering: 23.2.2016
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida