ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran
EU-28, država pristopnica in države kandidatke (en)(fr)

7.1 Države

7.1.1 Imena in kratice

(Glej tudi prilogi A5 in A6.)

Države članice

Imena držav članic Evropske unije in njihove kratice se pišejo v skladu z naslednjima praviloma:

dvočrkovna oznaka ISO (ISO 3166 alfa-2) se uporablja za vse države, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo, za katera je uporaba oznak ISO le priporočena;
protokolarni vrstni red temelji na geografskih imenih držav v njihovem uradnem jeziku oziroma jezikih. (Glej tudi oddelek 7.1.2, „Vrstni red navajanja držav“.)
Kratko ime v izvirnem jeziku (geografsko ime) (1) Uradno ime v izvirnem jeziku (protokolarno ime) Kratko ime v slovenščini (geografsko ime) Uradno ime v slovenščini (protokolarno ime) Oznaka države (2) Stara kratica (2)
Belgique/België Royaume de Belgique /
Koninkrijk België
Belgija Kraljevina Belgija BE B
България (*) Република България Bolgarija Republika Bolgarija BG
Česká republika Česká republika Češka Češka republika CZ
Danmark Kongeriget Danmark Danska Kraljevina Danska DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Nemčija Zvezna republika Nemčija DE D
Eesti Eesti Vabariik Estonija Republika Estonija EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Irska Irska IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Grčija Helenska republika EL EL
España Reino de España Španija Kraljevina Španija ES E
France République française Francija Francoska republika FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Hrvaška Republika Hrvaška HR
Italia Repubblica italiana Italija Italijanska republika IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Ciper Republika Ciper CY
Latvija Latvijas Republika Latvija Republika Latvija LV
Lietuva Lietuvos Respublika Litva Republika Litva LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Luksemburg Veliko vojvodstvo Luksemburg LU L
Magyarország Magyarország Madžarska Madžarska HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Republika Malta MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Nizozemska Kraljevina Nizozemska NL NL
Österreich Republik Österreich Avstrija Republika Avstrija AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Poljska Republika Poljska PL
Portugal República Portuguesa Portugalska Portugalska republika PT P
România România Romunija Romunija RO
Slovenija Republika Slovenija Slovenija Republika Slovenija SI
Slovensko Slovenská republika Slovaška Slovaška republika SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta /
Republiken Finland
Finska Republika Finska FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Švedska Kraljevina Švedska SE S
United Kingdom United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Združeno kraljestvo  Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska UK UK
(*)
Latinična transliteracija: България = Bulgarija; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Kratka imena v izvornih jezikih se uporabljajo za določitev protokolarnega vrstnega reda in v večjezičnih dokumentih (glej oddelek 7.1.2).
(2)
Kratice so enake oznakam ISO, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo, za katera je priporočena uporaba kratic EL in UK (namesto oznak ISO – GR in GB). Stare kratice (običajno povzete po mednarodnih avtomobilskih oznakah) so bile v rabi do konca leta 2002.
Opomba:

Izraz „Republika Irska“ se ne uporablja. Čeprav to poimenovanje najdemo v nekaterih dokumentih, nima uradnega značaja.

Za Nizozemsko se ne sme uporabljati ime Holandija, ki pomeni le del Nizozemske (provinci Severna in Južna Holandija).

Za Združeno kraljestvo se ne sme uporabljati ime Velika Britanija, ki pomeni le Anglijo, Škotsko in Wales (brez Severne Irske). Geografski pojem Britansko otočje zajema še Irsko in ozemlja pod britansko krono, ki niso del Združenega kraljevstva (Otok Man in Kanalske otoke).

(a)

Države nečlanice

Tudi za države, ki niso članice Unije, je priporočljivo uporabljati dvočrkovne oznake (ISO 3166 alfa-2).

Različne oblike poimenovanja (kratko ime, uradno polno ime, oznaka ISO) vseh držav so navedene v prilogah A5 in A6.

Za priporočeni vrstni red glej oddelek 7.1.2(a).

(b)
EU-28, država pristopnica in države kandidatke (en)(fr)

Država pristopnica / dDržave kandidatke

Kratko ime v izvirnem jeziku (geografsko ime) Kratko ime v slovenščini (geografsko ime) Uradno ime v slovenščini (protokolarno ime) Oznaka države
Crna Gora / Црна Гора Črna gora Črna gora ME
Ísland (1) Islandija Islandija IS
поранешна југословенска Република Македонија (2) nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija
nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija
FY (3)
Shqipëria Albanija Republika Albanija AL
Srbija/Сpбија Srbija Republika Srbija RS
Türkiye Turčija Republika Turčija TR
(1)
Izraz „Republika Islandija“ se ne uporablja. Čeprav to poimenovanje najdemo v nekaterih dokumentih, nima uradnega značaja. Islandija je marca 2015 umaknila prošnjo za članstvo v Evropski uniji. Svet se je s tem seznanil in izvedene so bile nadaljnje praktične spremembe delovnih postopkov.
(2)
Latinična transliteracija: поранешна југословенска Република Македонија = poranešna jugoslovenska Republika Makedonija.
(3)
Oznaka, ki jo pravna služba Sveta priporoča za uporabo v dokumentih EU (ne uporablja se oznaka ISO „MK“).
(c)

Uradno polno ime ali kratko ime?

Uradno polno ime se uporablja, ko državo naslavljamo kot pravno osebo:

Ta sklep je naslovljen na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.
Francoska republika je pooblaščena za […]
Opomba:
Če bi zaradi večkratnega ponavljanja bilo bolj primerno uporabljati kratko ime, se to lahko uvede s frazo „v nadaljnjem besedilu: […]“.

Kratko ime se uporablja, ko gre za državo v geografskem ali ekonomskem pomenu:

Delavci, zaposleni na Poljskem […]
Uvoz iz Litve […]
Opomba:
Za nekatere države sta kratko in polno ime enaki:
Irska
Romunija
Zadnja sprememba: 6. 10. 2017
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran