ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

7.1.2 Uppräkningsordning

Medlemsländer

Text

Medlemsländerna räknas upp i alfabetisk ordning efter ländernas namn på det egna språket, s.k. protokollsordning (se punkt 7.1.1).

Tabeller

Man bör använda ländernas namn på publikationens språk (fall A). I vissa fall och av tekniska skäl (gemensam sättning av tabeller i flerspråkiga dokument) kan ländernas namn på det egna språket användas (fall B). I båda fallen anges staterna i protokollsordning.

Fall A
Medlemsland Under-
tecknande
Ikraft-
trädande
Belgien 21.12.1990 1.1.1991
Bulgarien 1.2.2007 15.2.2007
Tjeckien 10.10.2005 1.1.2006
Danmark 10.10.1991 1.1.1992
Tyskland 1.9.1990 1.1.1991
Estland 1.9.2005 1.1.2006
Irland 12.12.1990 1.1.1991
Grekland 10.10.1990 1.1.1991
Spanien 3.2.1991 1.6.1991
Frankrike 3.3.1991 1.6.1991
Kroatien 1.1.2013 1.7.2013
Italien 10.10.1991 1.1.1992
Cypern 10.10.2005 1.1.2006
Lettland 10.10.2005 1.1.2006
Litauen 10.10.2005 1.1.2006
Luxemburg 10.10.1990 1.1.1991
Ungern 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederländerna 11.11.1990 1.1.1991
Österrike 10.12.1990 1.1.1991
Polen 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
Rumänien 1.2.2007 15.2.2007
Slovenien 10.10.2005 1.1.2006
Slovakien 10.10.2005 1.1.2006
Finland 1.2.1991 1.6.1991
Sverige 3.3.1991 1.1.1992
Fall B
Medlemsland Under-
tecknande
Ikraft-
trädande
Belgique/België 21.12.1990 1.1.1991
България 1.2.2007 15.2.2007
Česko 10.10.2005 1.1.2006
Danmark 10.10.1991 1.1.1992
Deutschland 1.9.1990 1.1.1991
Eesti 1.9.2005 1.1.2006
Éire/Ireland 12.12.1990 1.1.1991
Ελλάδα 10.10.1990 1.1.1991
España 3.2.1991 1.6.1991
France 3.3.1991 1.6.1991
Hrvatska 1.1.2013 1.7.2013
Italia 10.10.1991 1.1.1992
Κύπρος 10.10.2005 1.1.2006
Latvija 10.10.2005 1.1.2006
Lietuva 10.10.2005 1.1.2006
Luxembourg 10.10.1990 1.1.1991
Magyarország 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederland 11.11.1990 1.1.1991
Österreich 10.12.1990 1.1.1991
Polska 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
România 1.2.2007 15.2.2007
Slovenija 10.10.2005 1.1.2006
Slovensko 10.10.2005 1.1.2006
Suomi/Finland 1.2.1991 1.6.1991
Sverige 3.3.1991 1.1.1992

Tredjeländer eller tredjeländer kombinerat med medlemsländer

Text

Om en uppräkning också innehåller ett tredjeland, ska svensk alfabetisk ordföljd användas. Undantag: numrerade punktuppställningar där varje lands namn föregås av en siffra eller bokstav, då man av hänvisningsskäl behåller originalets ordning.

I löpande text ska den alfabetiska ordningen på publikationens språk användas:

Australien, Danmark, Japan, Spanien, Sverige, Österrike
Tabeller

Den gemensamma sättningen av tabeller kräver ett enhetligt system för förteckning av länder på alla språk. Därför ordnas länderna (enbart tredjeländer eller i kombination med medlems­länder) i alfabetisk ordning efter respektive bokstavsbeteckning, med angivande av denna beteckning i början av tabellen för att ordningen ska vara tydlig för läsaren, enligt nedan.

Om Europeiska unionens medlemsländer förekommer tillsammans överst i tabellen, ska de stå i protokollsordningen (se punkt 7.1.1, första tabellen).

I andra kolumnen ska ländernas namn alltid stå på publikationsspråket. Man kan även använda enbart landskoderna, om de förklaras i en ordlista som helst ska finnas först i publikationen.

Kod Avtalspart Produktion
(i ton)
Personal
(i tusental)
AT Österrike 50 000 75
AU Australien 70 000 120
BE Belgien 25 500 38
CH Schweiz 12 500 15
CN Kina 750 000 1 500
DK Danmark 22 000 40
JP Japan 150 000 150
NL Nederländerna 32 000 45
NZ Nya Zeeland 45 000 51
SE Sverige 10 000 15
US Förenta staterna 350 000 220
Anm.:
Efter sitt utträde ur Europeiska unionen betraktas Förenade kungariket som ett tredjeland och bör inte ges någon särställning. I grafik och tabeller där medlemsstater följs av EES-länder och sist ett antal tredjeländer, anges Förenade kungariket bland de sistnämnda i alfabetisk ordning efter ISO-kod.
Senaste uppdatering: 2.3.2021
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida