ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil
EU-28, stát aontach agus tíortha is iarrthóirí (enfr)

7.1. Tíortha

7.1.1. Ainmniú agus giorrúcháin a úsáidtear

(Féach freisin Iarscríbhinní A5 agus A6.)

Ballstáit

Ní foláir ainmneacha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a scríobh agus a ghiorrú de réir na rialacha seo a leanas:

úsáidtear an cód ISO (ISO 3166 alpha-2), a bhfuil dhá litir ann, ach amháin maidir leis an nGréig agus an Ríocht Aontaithe, agus moltar na giorrúcháin EL agus UK ina leith siúd,
tá ord prótacail na mBallstát bunaithe ar ord aibítre a n-ainmneacha tíreolaíocha sa teanga bhunaidh/sna teangacha bunaidh (féach freisin Pointe 7.1.2, “Ord liostaithe na dtíortha”).
Ainm gearr, teanga fhoinseach/teangacha foinseacha (ainm tíreolaíoch) (1) Ainm oifigiúil, teanga fhoinseach/teangacha foinseacha (ainm prótacail) Ainm oifigiúil i nGaeilge (ainm tíreolaíoch) Ainm oifigiúil i nGaeilge (ainm prótacail) Cód tíre (2) Iarghiorrúchán (2)
Belgique/België Royaume de Belgique/
Koninkrijk België
an Bheilg Ríocht na Beilge BE B
България (*) Република България an Bhulgáir Poblacht na Bulgáire BG
Česká republika Česká republika Poblacht na Seice Poblacht na Seice CZ
Danmark Kongeriget Danmark an Danmhairg Ríocht na Danmhairge DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland an Ghearmáin Poblacht Chónaidhme na Gearmáine DE D
Eesti Eesti Vabariik an Eastóin Poblacht na hEastóine EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Éire Éire IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία an Ghréig an Phoblacht Heilléanach EL EL
España Reino de España an Spáinn Ríocht na Spáinne ES E
France République française an Fhrainc Poblacht na Fraince FR F
Hrvatska Republika Hrvatska an Chróit Poblacht na Cróite HR
Italia Repubblica italiana an Iodáil Poblacht na hIodáile IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία an Chipir Poblacht na Cipire CY
Latvija Latvijas Republika an Laitvia Poblacht na Laitvia LV
Lietuva Lietuvos Respublika an Liotuáin Poblacht na Liotuáine LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Lucsamburg Ard-Diúcacht Lucsamburg LU L
Magyarország Magyarország an Ungáir an Ungáir HU
Malta Repubblika ta’ Malta Málta Poblacht Mhálta MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden an Ísiltír Ríocht na hÍsiltíre NL NL
Österreich Republik Österreich an Ostair Poblacht na hOstaire AT A
Polska Rzeczpospolita Polska an Pholainn Poblacht na Polainne PL
Portugal República Portuguesa an Phortaingéil Poblacht na Portaingéile PT P
România România an Rómáin an Rómáin RO
Slovenija Republika Slovenija an tSlóivéin Poblacht na Slóivéine SI
Slovensko Slovenská republika an tSlóvaic Poblacht na Slóvaice SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta/
Republiken Finland
an Fhionlainn Poblacht na Fionlainne FI FIN
Sverige Konungariket Sverige an tSualainn Ríocht na Sualainne SE S
United Kingdom United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland an Ríocht Aontaithe Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann UK UK
(*)
Traslitriú Laidine: България = Bulgaria (an Bhulgáir); Ελλάδα = Elláda (an Ghréig); Κύπρος = Kýpros (an Chipir).
(1)
Is é an t-ainm gearr sa teanga fhoinseach/sna teangacha foinseacha a úsáidtear chun an t-ord prótacail a shocrú agus úsáidtear an t-ainm gearr i ndoiciméid ilteangacha (féach Pointe 7.1.2).
(2)
An giorrúchán a úsáidtear = an cód ISO, ach amháin maidir leis an nGréig agus an Ríocht Aontaithe, agus moltar na giorrúcháin EL agus UK ina leith siúd (in ionad na gcód ISO: GR agus GB). Baineadh úsáid as na hiarghiorrúcháin (a tógadh, den chuid is mó, as an gcód idirnáisiúnta do charranna) go dtí deireadh na bliana 2002.
NB:

Ní úsáidtear “Poblacht na hÉireann”. Cé go n-úsáidtear an leagan sin i ndoiciméid áirithe, níl aon seasamh oifigiúil aige.

Úsáidtear “an Ísiltír” seachas “an Ollainn” toisc nach bhfuil san Ollainn ach cuid den Ísiltír (cúigí Thuaisceart na hOllainne agus Dheisceart na hOllainne).

Úsáidtear “an Ríocht Aontaithe” mar ainm an Bhallstáit, ní úsáidtear “an Bhreatain Mhór”, a chuimsíonn Sasana, Albain agus an Bhreatain Bheag. Is iad na 3thír seo, mar aon le Tuaisceart Éireann, comhdhamhnaí “na Ríochta Aontaithe”. Níl sa téarma “Éire agus an Bhreatain Mhór” ach téarma tíreolaíoch a chuimsíonn Éire agus na críocha atá spléach ar an gCoróin (Oileán Mhanann agus Oileáin Mhuir nIocht, agus nach páirt den Ríocht Aontaithe iad.

Seachas ag tús abairte nó i dtáblaí, ní chuirtear ceannlitir ar an bhfocal “an” i.e. “an Bheilg”.

(a)

Tíortha nach Ballstáit iad

Is inmholta é, freisin, an cód ISO (ISO 3166 alpha-2), a bhfuil dhá litir ann, a úsáid maidir leis na tíortha nach Ballstáit iad.

Féach Iarscríbhinní A5 agus A6 le haghaidh an leagan amach a úsáidtear (ainm gearr, teideal oifigiúil, liosta chóid ISO).

Le haghaidh an oird is inmholta, féach Pointe 7.1.2(a).

(b)
EU-28, stát aontach agus tíortha is iarrthóirí (enfr)

Stát aontach/tTíortha is iarrthóirí

Ainm gearr, teanga fhoinseach/teangacha foinseacha (ainm tíreolaíoch) Ainm gearr i nGaeilge (ainm tíreolaíoch) Ainm oifigiúil i nGaeilge (ainm prótacail) Cód tíre
Crna Gora/Црна Гора Montainéagró Montainéagró ME
Ísland (1) Íoslainn Íoslainn IS
поранешна југословенска Република Македонија (2) Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine FY (3)
Shqipëria Albáin Poblacht na hAlbáine AL
Srbija/Сpбија Seirbia Poblacht na Seirbia RS
Türkiye Tuirc Poblacht na Tuirce TR
(1)
Ní úsáidtear “Poblacht na hÍoslainne”. Cé go n-úsáidtear an leagan sin i ndoiciméid áirithe, níl aon seasamh oifigiúil aige. I Márta 2015, Dúirt an Ioslainn nach raibh sí ag iarraidh a bheith mar thír is iarrthóir a thuilleadh. Thug an Chomhairle dá haire an t-iarratas agus cuireadh breis coigeartuithe i bhfeidhm ar nósanna imeachta oibriúcháin.
(2)
Traslitriú Laidine: поранешна југословенска Република Македонија = poranešna jugoslovenska Republika Makedonija.
(3)
An cód a mholann seirbhís dlí na Comhairle le haghaidh dhoiciméid an AE (ná húsáid MK cód ISO).
(c)

An t-ainm oifigiúil nó an t-ainm gearr?

Ní foláir an leagan fada (an t-ainm oifigiúil) a úsáid nuair is an Stát mar eintiteas dlítheanach atá i gceist:

Dírítear an Cinneadh seo chuig Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
Údaraítear do Phoblacht na Fraince …
NB:
Má athluaitear ainm an Stáit sa téacs, tá claonadh ann an leagan gearr a roghnú. Is féidir é seo a dhéanamh tríd an bhfrása “dá ngairtear … anseo feasta” a úsáid ar an gcéad ócáid a luaitear an t-ainm.

Úsáidtear an leagan gearr (an t-ainm gearr) nuair a thagraítear don Stát ar bhonn tíreolaíoch nó eacnamaíoch:

Oibrithe a bhfuil cónaí orthu sa Fhrainc
Onnmhairí as an nGréig …
NB:
I gcás roinnt Stát, is mar an gcéanna an leagan fada agus an leagan gearr:
Poblacht na Seice
Éire
an Rómáin
Nuashonraithe: an 6.10.2017
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile