ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

7.1 Země

7.1.1 Názvy a zkratky

EU-28, přistupující stát a kandidátské země (en, fr)

(Viz též přílohy A5 a A6.)

Členské státy

Pro psaní názvů a zkratek členských států Evropské unie platí následující pravidla:

s výjimkou Řecka a Spojeného království, pro něž se doporučují zkratky EL a UK, se použije dvoupísmenný kód ISO (ISO 3166 alpha-2),
protokolární pořadí vychází z názvu země v úředním jazyce/jazycích příslušné země (viz též oddíl 7.1.2).
Zkrácený název v úředním jazyce (geografický název) (1) Úřední název v jazyce země (název podle protokolu) Název země v češtině (geograficky) Oficiální název v češtině (název podle protokolu) Kód (2) Dřívější zkratka (2)
Belgique/België Royaume de Belgique /
Koninkrijk België
Belgie Belgické království BE B
България (*) Република България Bulharsko Bulharská republika BG
Česká republika Česká republika Česká republika Česká republika CZ
Danmark Kongeriget Danmark Dánsko Dánské království DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Německo Spolková republika Německo DE D
Eesti Eesti Vabariik Estonsko Estonská republika EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Irsko Irsko IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Řecko Řecká republika EL EL
España Reino de España Španělsko Španělské království ES E
France République française Francie Francouzská republika FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Chorvatsko Chorvatská republika HR
Italia Repubblica italiana Itálie Italská republika IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Kypr Kyperská republika CY
Latvija Latvijas Republika Lotyšsko Lotyšská republika LV
Lietuva Lietuvos Respublika Litva Litevská republika LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Lucembursko Lucemburské velkovévodství LU L
Magyarország Magyarország Maďarsko Maďarsko HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Republika Malta MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Nizozemsko Nizozemské království NL NL
Österreich Republik Österreich Rakousko Rakouská republika AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Polsko Polská republika PL
Portugal República Portuguesa Portugalsko Portugalská republika PT P
România România Rumunsko Rumunsko RO
Slovenija Republika Slovenija Slovinsko Republika Slovinsko SI
Slovensko Slovenská republika Slovensko Slovenská republika SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta /
Republiken Finland
Finsko Finská republika FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Švédsko Švédské království SE S
United Kingdom United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Spojené království Spojené království
Velké Británie
a Severního Irska
UK UK
(*)
Latinská transliterace: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Zkratka v jazyce země určuje protokolární pořadí. Používá se také ve vícejazyčných dokumentech (viz oddíl 7.1.2).
(2)
Zkratka, která se má použít = kód ISO, s výjimkou Řecka a Spojeného království, pro které se doporučují zkratky EL a UK (namísto kódů ISO GR a GB). Dřívější zkratky (většinou převzaté z mezinárodních kódů pro automobily) se užívaly až do konce roku 2002.
Pozn.:

Nepoužívat název „Irská republika“. Ačkoli se tento název v některých dokumentech vyskytuje, nejedná se o název oficiálni.

Užívá se název „Nizozemsko“, nikoli „Nizozemí“ nebo „Holandsko“ (to je pouze částí Nizozemska – provincie Severní a Jižní Holandsko).

Pro označení členského státu se užívá „Spojené království“, nikoli „Velká Británie“, která zahrnuje Anglii, Skotsko a Wales; ty společně se Severním Irskem tvoří Spojené království. Čistě zeměpisný pojem „Britské ostrovy“ zahrnuje Irsko a území závislá na anglické koruně (ostrov Man a ostrovy v kanálu La Manche, jež nejsou součástí Spojeného království).

(a)

Třetí země

Také pro třetí země se doporučuje užití dvoupísmenného kódu ISO (ISO 3166 alpha-2).

Způsob psaní (zkrácené názvy, oficiální názvy, seznam kódů ISO) viz přílohy A5 a A6.

Doporučené pořadí viz oddíl 7.1.2(a).

(b)
EU-28, přistupující stát a kandidátské země (en, fr)

Přistupující stát / kKandidátské země

Zkrácený název v jazyce země (geografický název) Zkrácený název v češtině (geografický název) Oficiální název v češtině (název podle protokolu) Kód
Crna Gora / Црна Гора Černá Hora Černá Hora ME
Ísland (1) Island Island IS
поранешна југословенска Република Македонија (*) Bývalá jugoslávská republika Makedonie Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Bude upřesněno.)
Shqipëria Albánie Albánská republika AL
Сpбија (*) Srbsko Republika Srbsko RS
Türkiye Turecko Turecká republika TR
(*)
Latinská transliterace: поранешна југословенска Република Македонија = poranešna jugoslovenska Republika Makedonija; Сpбија = Srbija.
(1)

V březnu 2015 Island požádal, aby již nebyl považován za kandidátskou zemi. Rada to vzala na vědomí a byly provedeny další praktické úpravy pracovních postupů.

Pozn.:

Nepoužívat název „Islandská republika“. Ačkoli se tento název v některých dokumentech vyskytuje, nejedná se o název oficiálni.

(c)

Oficiální, nebo zkrácený název?

Dlouhá podoba (oficiální název) se použije, je-li řeč o státu jakožto o právnické osobě.

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
Francouzská republika je oprávněna…
Pozn.:
Pokud z důvodu opakování názvu státu v textu vyvstane potřeba užití zkrácené podoby, lze ji uvést obratem „(dále jen ‚…‘)“.

Zkrácená podoba (zkrácený název) se užije, je-li řeč o státu ve smyslu geografickém nebo ekonomickém.

Pozn.:
U některých států jsou dlouhá a krátká podoba shodné, např.
Česká republika
Irsko
Rumunsko
Poslední aktualizace: 20. 12. 2016
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana