ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

7.1 Země

7.1.1 Názvy a zkratky

EU-28, přistupující stát a kandidátské země (en, fr)

(Viz též přílohy A5 a A6.)

Členské státy

Pro psaní názvů a zkratek členských států Evropské unie platí následující pravidla:

s výjimkou Řecka a Spojeného království, pro něž se doporučují zkratky EL a UK, se použije dvoupísmenný kód ISO (ISO 3166 alpha-2),
protokolární pořadí vychází z názvu země v úředním jazyce/jazycích příslušné země (viz též oddíl 7.1.2).
Zkrácený název v úředním jazyce (geografický název) (1) Úřední název v jazyce země (název podle protokolu) Název země v češtině (geograficky) Oficiální název v češtině (název podle protokolu) Kód (2) Dřívější zkratka (2)
Belgique/België Royaume de Belgique /
Koninkrijk België
Belgie Belgické království BE B
България (*) Република България Bulharsko Bulharská republika BG
Česko Česká republika Česko Česká republika CZ
Danmark Kongeriget Danmark Dánsko Dánské království DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Německo Spolková republika Německo DE D
Eesti Eesti Vabariik Estonsko Estonská republika EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Irsko Irsko IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Řecko Řecká republika EL EL
España Reino de España Španělsko Španělské království ES E
France République française Francie Francouzská republika FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Chorvatsko Chorvatská republika HR
Italia Repubblica italiana Itálie Italská republika IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Kypr Kyperská republika CY
Latvija Latvijas Republika Lotyšsko Lotyšská republika LV
Lietuva Lietuvos Respublika Litva Litevská republika LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Lucembursko Lucemburské velkovévodství LU L
Magyarország Magyarország Maďarsko Maďarsko HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Republika Malta MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Nizozemsko Nizozemské království NL NL
Österreich Republik Österreich Rakousko Rakouská republika AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Polsko Polská republika PL
Portugal República Portuguesa Portugalsko Portugalská republika PT P
România România Rumunsko Rumunsko RO
Slovenija Republika Slovenija Slovinsko Republika Slovinsko SI
Slovensko Slovenská republika Slovensko Slovenská republika SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta /
Republiken Finland
Finsko Finská republika FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Švédsko Švédské království SE S
United Kingdom United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Spojené království Spojené království
Velké Británie
a Severního Irska
UK UK
(*)
Latinská transliterace: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Zkratka v jazyce země určuje protokolární pořadí. Používá se také ve vícejazyčných dokumentech (viz oddíl 7.1.2).
(2)
Zkratka, která se má použít = kód ISO, s výjimkou Řecka a Spojeného království, pro které se doporučují zkratky EL a UK (namísto kódů ISO GR a GB). Dřívější zkratky (většinou převzaté z mezinárodních kódů pro automobily) se užívaly až do konce roku 2002.
Pozn.:

Nepoužívat název „Irská republika“. Ačkoli se tento název v některých dokumentech vyskytuje, nejedná se o název oficiálni.

Užívá se název „Nizozemsko“, nikoli „Nizozemí“ nebo „Holandsko“ (to je pouze částí Nizozemska – provincie Severní a Jižní Holandsko).

Pro označení členského státu se užívá „Spojené království“, nikoli „Velká Británie“, která zahrnuje Anglii, Skotsko a Wales; ty společně se Severním Irskem tvoří Spojené království. Čistě zeměpisný pojem „Britské ostrovy“ zahrnuje Irsko a území závislá na anglické koruně (ostrov Man a ostrovy v kanálu La Manche, jež nejsou součástí Spojeného království).

Třetí země

Také pro třetí země se doporučuje užití dvoupísmenného kódu ISO (ISO 3166 alpha-2).

Způsob psaní (zkrácené názvy, oficiální názvy, seznam kódů ISO) viz přílohy A5 a A6.

Doporučené pořadí viz oddíl 7.1.2.

EU-28, přistupující stát a kandidátské země (en, fr)

Přistupující stát / kKandidátské země

Zkrácený název v jazyce země (geografický název) Zkrácený název v češtině (geografický název) Oficiální název v češtině (název podle protokolu) Kód
Crna Gora / Црна Гора Černá Hora Černá Hora ME
Ísland (1) Island Island IS
Северна Македонија (2) Severní Makedonie Republika Severní Makedonie MK
Shqipëria Albánie Albánská republika AL
Srbija / Сpбија Srbsko Republika Srbsko RS
Türkiye Turecko Turecká republika TR
(1)
Nepoužívat název „Islandská republika“. Ačkoli se tento název v některých dokumentech vyskytuje, nejedná se o název oficiálni. V březnu 2015 Island požádal, aby již nebyl považován za kandidátskou zemi. Rada to vzala na vědomí a byly provedeny další praktické úpravy pracovních postupů.
(2)
Latinská transliterace: Северна Македонија = Severna Makedonija.

Oficiální, nebo zkrácený název?

Dlouhá podoba (oficiální název) se použije, je-li řeč o státu jakožto o právnické osobě.

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
Francouzská republika je oprávněna…
Pozn.:
Pokud z důvodu opakování názvu státu v textu vyvstane potřeba užití zkrácené podoby, lze ji uvést obratem „(dále jen ‚…‘)“.

Zkrácená podoba (zkrácený název) se užije, je-li řeč o státu ve smyslu geografickém nebo ekonomickém.

Pozn.:
U některých států jsou dlouhá a krátká podoba shodné, např.
Středoafrická republika
Irsko
Rumunsko
Poslední aktualizace: 15. 2. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana