ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата
ЕU-27, присъединяваща се държава и страните кандидатки (en, fr)

7.1. Страни

7.1.1. Наименования и съкращения, които следва да бъдат използвани

(вж. също приложения А5 и А6)

Държави членки

Наименованията на държавите членки на Европейския съюз трябва винаги да бъдат изписвани и да се съкращават в съответствие със следните правила:

използва се двубуквеният ISO код (ISO 3166 alpha-2), с изключение на Гърция, за която се препоръчва съкращението EL;
редът на изброяване на държавите членки се основава на азбучния ред на географските им имена, изписани на езика/езиците на съответната държава (вж. също точка 7.1.2 „Ред на изброяване на страните“).
Кратко наименование, оригинален(ни)
език(ци) (географско наименование) (1)
Официално наименование, оригинален(ни)
език(ци) (протоколно наименование)
Кратко наименование на български (географско наименование) Официално наименование на български (протоколно наименование) Код на страната (2) Предишно съкращение (2)
Belgique/België Royaume de Belgique/
Koninkrijk België
Белгия Кралство Белгия BE B
България (*) Република България България Република България BG
Česko Česká republika Чехия Чешка република CZ
Danmark Kongeriget Danmark Дания Кралство Дания DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Германия Федерална република Германия DE D
Eesti Eesti Vabariik Естония Република Естония EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Ирландия Ирландия IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Гърция Република Гърция EL EL
España Reino de España Испания Кралство Испания ES E
France République française Франция Френска република FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Хърватия Република Хърватия HR
Italia Repubblica italiana Италия Италианска република IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Кипър Република Кипър CY
Latvija Latvijas Republika Латвия Република Латвия LV
Lietuva Lietuvos Respublika Литва Република Литва LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Люксембург Велико херцогство Люксембург LU L
Magyarország Magyarország Унгария Унгария HU
Malta Repubblika ta’ Malta Малта Република Малта MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Нидерландия Кралство Нидерландия NL NL
Österreich Republik Österreich Австрия Република Австрия AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Полша Република Полша PL
Portugal República Portuguesa Португалия Португалска република PT P
România România Румъния Румъния RO
Slovenija Republika Slovenija Словения Република Словения SI
Slovensko Slovenská republika Словакия Словашка република SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta/
Republiken Finland
Финландия Република Финландия FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Швеция Кралство Швеция SE S
(*)
Транслитерация на латиница: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Краткото наименование на оригиналния(те) език(ци) служи, за да се установи протоколният ред, и се използва в многоезични документи (вж. точка 7.1.2).
(2)
Съкращението, което следва да се използва = ISO код, с изключение на Гърция, за която се препоръчва употребата на EL (вместо ISO кода GR). Предишните съкращения се използваха до края на 2002 г.
NB:

Да не се използва „Република Ирландия“. Въпреки че това наименование се среща в някои документи, то няма официален характер.

Да се използва Нидерландия, а не Холандия, която е част от Нидерландия (провинциите Северна и Южна Холандия).

Трети страни

За третите страни също се препоръчва да се използва двубуквеният ISO код (ISO 3166 alpha-2).

За изписването на наименованията (кратки наименования, официални наименования, списък с ISO кодовете) вж. приложения А5 и А6.

Относно реда на изброяване вж. точка 7.1.2.

ЕU-27, присъединяваща се държава и страните кандидатки (en, fr)

Присъединяваща се държава/cСтрани кандидатки

Кратко наименование, оригинален(ни)
език(ци) (географско наименование)
Кратко наименование на български (географско наименование) Официално наименование на български (протоколно наименование) Код на страната
Bosna i Hercegovina/
Боснa и Херцеговинa
Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина BA
Crna Gora/Црна Гора Черна гора Черна гора ME
Republica Moldova Молдова Република Молдова MD
Северна Македонија (1) Северна Македония Република Северна Македония MK
Shqipëria Албания Република Албания AL
Srbija/Сpбиј Сърбия Република Сърбия RS
Türkiye Турция
Република Турция TR
Україна (2) Украйна
Украйна UA
(1)
Транслитерация на латиница: Северна Македонија = Severna Makedonija.
(2)
Транслитерация на латиница: Україна = Ukraina.

Официално или кратко наименование?

Дългата форма (официалното наименование) се използва, когато за държавата се говори като за правен субект:

Адресат на настоящата директива е Република България.
Кралство Швеция е упълномощено да …
NB:
Ако въпреки всичко повторяемостта на наименованията на държавите в текста подтиква към използване на кратката форма, редно е в началото държавата да бъде въведена с формулировката „наричана по-долу …“.

Кратката форма (краткото наименование) се използва, когато за държавата се говори като за икономическо или географско пространство:

Работници, пребиваващи във Франция.
Износ от Гърция …
NB:
При някои държави пълната и кратката форма съвпадат:
Централноафриканска република
Ирландия
Румъния
Последна актуализация: 24.1.2023 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница