ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

7.2.4 Pravidla pro jazyky v institucích

Článek 290 Smlouvy o Evropském společenství (nyní článek 342 Smlouvy o fungování Evropské unie) a článek 190 Smlouvy o Euratomu ukládá Radě jednomyslně stanovit pravidla pro jazyky v orgánech Společenství, „pravidla obsažená ve statutu Soudního dvora Evropské unie tím nejsou dotčena“.

Na základě toho přijala Rada dne 15. dubna 1958 nařízení č. 1, kterým se stanoví jazyky používané v Evropském hospodářském společenství. Toto nařízení bylo pozměněno mnohými akty o přistoupení.

V současnosti existuje 24 úředních a pracovních jazyků orgánů EU (viz oddíl 7.2.1).

Irština

Až do 31. prosince 2006 nebyla irština uvedena na seznamu pracovních jazyků orgánů Evropské unie, a to na základě dohody mezi Irskem a Společenstvím z roku 1971, podle níž byla irština považována za jeden z jazyků primárního práva.

Od 1. ledna 2007 je irština plnohodnotným úředním jazykem EU, s určitou výjimkou na období pěti let, které může být opakovaně prodlouženo. Viz nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005 (Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3), které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou během tohoto období vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině a zveřejňovat je v tomto jazyce v Úředním věstníku Evropské unie. Tato výjimka se nevztahuje na nařízení přijatá společně Evropským parlamentem a Radou. Výjimka byla prodloužena do 31. prosince 2016 nařízením Rady (EU) č. 1257/2010 (Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 5). Opětovně byla prodloužena nařízením Rady (EU, Euratom) 2015/2264 (Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 1). Výjimka pro irštinu přestala platit od 1. ledna 2022.

Irština, nebo gaelština?

Navzdory jistým užitím nejsou tyto dva termíny synonymní.

gaelština = keltská jazyková skupina v Irsku a Skotsku
irština = keltská jazyková skupina v Irsku

Prvním úředním jazykem Irska je irština, druhým angličtina.

Maltština

Dne 1. května 2004 přijala Rada dočasnou výjimku pro vyhotovování právních aktů v maltštině a jejich zveřejňování v Úředním věstníku Evropské unie. Tato výjimka byla stanovena na dobu tří let s možností prodloužení o další rok a vztahovala se na všechny akty kromě nařízení přijatých společně Evropským parlamentem a Radou (viz nařízení Rady (ES) č. 930/2004 ze dne 1. května 2004 (Úř. věst. L 169, 1.5.2004, s. 1)). Rada se rozhodla ukončit tuto výjimku v roce 2007, tedy po třech letech.

Poslední aktualizace: 25. 1. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana