ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

7.2.4. Reguli privind regimul lingvistic al instituțiilor

La articolul 342 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (fostul articol 290 din Tratatul CE) și la articolul 190 din Tratatul Euratom se prevede competența Consiliului de a stabili, hotărând în unanimitate, regimul lingvistic al instituțiilor Comunității, „fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene”.

Pe această bază, Consiliul a adoptat, la 15 aprilie 1958, Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene, regulament care a fost modificat prin actele de aderare succesive.

În prezent, limbile oficiale și de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene sunt în număr de 24 (a se vedea punctul 7.2.1).

Irlandeza

Până la 31 decembrie 2006, irlandeza nu făcea parte din limbile de lucru ale instituțiilor comunitare. În urma unui acord încheiat în 1971 între Irlanda și Comunitate, irlandeza a fost recunoscută ca limbă oficială a Comunității, cu precizarea că numai legislația primară (tratate și convenții între state membre) urma să fie redactată în această limbă.

Începând cu 1 ianuarie 2007, irlandeza este limbă oficială a UE cu drepturi depline, sub rezerva unei derogări pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului (JO L 156, 18.6.2005, p. 3), care stipulează că „instituțiile Uniunii Europene nu sunt obligate să redacteze toate actele în limba irlandeză și să le publice în această limbă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”], pentru toate actele cu excepția regulamentelor adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu. Această derogare a fost prelungită până la 31 decembrie 2016 prin Regulamentul (UE) nr. 1257/2010 al Consiliului (JO L 343, 29.12.2010, p. 5). Ea a fost prelungită din nou prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2264 al Consiliului (JO L 322, 8.12.2015, p. 1). Derogarea pentru limba irlandeză încetează să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Irlandeză sau gaelică?

Aceste două noțiuni nu sunt sinonime.

gaelică = grup de limbi celtice din Irlanda și Scoția
irlandeză = limba celtică a Irlandei

Prima limbă oficială a Irlandei este irlandeza, a doua este engleza.

Malteza

O derogare temporară de la obligația de a redacta acte în limba malteză și de a le publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost adoptată de Consiliu la 1 mai 2004. Această derogare urma să fie aplicată pe o perioadă de trei ani, cu posibilitate de prelungire pentru un an suplimentar, pentru toate actele cu excepția regulamentelor adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 930/2004 al Consiliului (JO L 169, 1.5.2004, p. 1)]. Consiliul a decis ca această derogare să înceteze în 2007, la sfârșitul perioadei inițiale de trei ani.

Actualizat la: 25.1.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare