ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

7.2.4. Pravila o jezicima u institucijama

Prema članku 290. Ugovora o EZ-u (sada članak 342. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) i članku 190. Ugovora o Euratomu Vijeće, koje o tome odlučuje jednoglasno, odgovorno je za utvrđivanje pravila u kojima se uređuje uporaba jezika u institucijama Zajednice, „ne dovodeći u pitanje odredbe sadržane u Statutu Suda Europske unije”.

Na temelju toga Vijeće je 15. travnja 1958. donijelo Uredbu br. 1 o određivanju jezika koji su u uporabi u Europskoj ekonomskoj zajednici, koja je zatim izmijenjena različitim aktima o pristupanju.

Trenutno su 24 službena i radna jezika institucija Europske unije (vidjeti točku 7.2.1.).

Irski

Do 31. prosinca 2006. irski nije bio radni jezik institucija EU-a. Na temelju sporazuma iz 1971. između Irske i Zajednice, irski je smatran službenim jezikom Zajednice, međutim, podrazumijevalo se da se na njemu sastavlja samo primarno zakonodavstvo.

Irski je 1. siječnja 2007. postao punopravni službeni jezik EU-a uz privremeno odstupanje tijekom razdoblja od pet godina, koje se može produljiti (vidjeti Uredbu Vijeća (EZ) br. 920/2005 od 13. lipnja 2005. (SL L 156, 18.6.2005., str. 3.)), što znači da „institucije Europske unije nisu obvezne izrađivati sve pravne akte na irskom jeziku i objavljivati ih na tom jeziku u Službenom listu Europske unije”, osim uredbi koje su zajednički donijeli Europski parlament i Vijeće. To je odstupanje produljeno do 31. prosinca 2016. Uredbom Vijeća (EU) br. 1257/2010 (SL L 343, 29.12.2010., str. 5.). Odstupanje je ponovno produljeno Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264 (SL L 322, 8.12.2015., str. 1.). Odstupanje za irski jezik prestalo se primjenjivati od 1. siječnja 2022.

Irski ili gaelski?

Iako se katkad zamjenjuju, ta dva izraza nisu istoznačnice.

gaelski = skupina keltskih jezika koji se govore u Irskoj i Škotskoj
irski = keltski jezik koji se govori u Irskoj

Prvi službeni jezik u Irskoj je irski, drugi je engleski.

Malteški

Vijeće je 1. svibnja 2004. usvojilo odluku o privremenom odstupanju od obveze sastavljanja akata na malteškom jeziku i njihova objavljivanja u Službenom listu Europske unije. To se odstupanje odnosilo na razdoblje od tri godine, s mogućnošću produljenja dodatnih godinu dana, te na sve akte osim uredbi koje su zajednički donijeli Europski parlament i Vijeće (vidjeti Uredbu Vijeća (EZ) br. 930/2004 od 1. svibnja 2004. (SL L 169, 1.5.2004., str. 1.)). Vijeće je 2007. godine odlučilo ukinuti to odstupanje nakon isteka prvotnog razdoblja od tri godine.

Datum zadnje promjene: 25.1.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page