ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.6 Členění textu

Text publikace je nutno rozčlenit velmi přehledným způsobem, který čtenáři umožní jeho snadnou četbu. Je proto třeba vyhnout se tomu, aby text měl zhuštěnou nebo nejednoznačnou podobu, a obsah dobře strukturovat. Vzhledem k tomu by úrovní textu mělo být nejvýše sedm. Každý titulek určité úrovně by měl uvádět text dostatečného významu, který odpovídá významu jiného textu stejné úrovně v rámci logického členění publikace.

Komplexně číslovaná struktura

Text může být rozdělen na části, hlavy, kapitoly, oddíly, odstavce, písmena apod., přičemž se používají číslice, písmena, odrážky a kulaté odrážky. Takové členění je obvykle následující (důležitost je sestupná):

velké římské číslice (I, II, III, IV atd.),
velká písmena (A, B, C, D atd.),
arabské číslice (1, 2, 3, 4 atd.),
malá písmena (a, b, c, d atd.),
malé římské číslice (i, ii, iii, iv, v atd.),
odrážky (—),
polotučné kulaté odrážky (•).
Pozn.:
Malé římské číslice se používají především v Úředním věstníku (např. při dalším členění písmen a), b) atd.). Polotučné kulaté odrážky nejsou vhodné pro úpravu právních předpisů. Pravidla platná pro Úřední věstník viz část první, oddíl 2.7 a „Souhrnné tabulky“.
Po arabské číslici následuje tečka (v členění textu) nebo zavírající závorka (ve výčtu), po malém písmenu a malé římské číslici obvykle následuje zavírající závorka. Po velkých římských číslicích nebo velkých písmenech mohou též následovat závorky.

Běžné členění publikace je následující:

Část 1 ČINNOST UNIE

Kapitola I VÝVOJ UNIE

Oddíl I – Všeobecná politická situace

A. Rozpočtové pravomoci

1. Hlavní vývoj
a) Přijaté směrnice

Nečíslovaná struktura

V případě, že se pro rozčlenění textu nepoužijí obvyklé rubriky (část, kapitola atd.) ani písmena a číslice, je nezbytné strukturovat původní znění dokumentu pomocí názvů dílčích částí, kterým bude během sazby přidělena přesná hodnota:

ČINNOST UNIE

VÝVOJ UNIE

Všeobecná politická situace

Rozpočtové pravomoci

Hlavní vývoj
Přijaté směrnice

Struktura se stupňovitým číslováním

Číslování může být rovněž stupňovité:

Část 1 – ČINNOST UNIE
Kapitola I – VÝVOJ UNIE
1. Všeobecná politická situace
1.1 Rozpočtové pravomoci
1.1.1 Hlavní vývoj

V tomto případě se doporučuje nenásobit bezúčelně množství úrovní dílčích částí.

Struktura s průběžným číslováním

Pokud jde o publikace, jejichž části obsahují odkazy na jiné jejich části, je vhodné, aby odstavce byly průběžně číslovány. Číslo odstavce se pak uvede v odkazu, který tak není závislý na konečném číslování stránek.

Průběžné číslování se může rovněž používat společně s ostatními způsoby číslování.

Poslední aktualizace: 13. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana