ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.6. Inddeling af teksten

En publikationstekst skal præsenteres så klart, at læseren uden besvær er i stand til at læse den. Teksten må ikke virke kompakt eller forvirret, og indholdet skal være godt struktureret. Antallet af underopdelinger bør derfor ikke overstige syv. Enhver underoverskrift skal efterfølges af en tilstrækkelig lang tekst, og underoverskrifter på samme inddelingsniveau skal trykkes i samme satsstørrelse i hele publikationen.

Tekstunderopdeling på flere niveauer

Underopdelingen af en tekst foretages ved hjælp af følgende tegn med de vigtigste opdelinger først:

romertal (I, II, III, IV …)
versaler (A, B, C, D …)
arabertal (1, 2, 3, 4 …)
minuskler (a, b, c, d …)
små romertal (i, ii, iii, iv, v …)
tankestreger (—)
halvfede prikker (•).
NB:
I EUT sættes altid punktum efter romertal. I andre publikationer efterfølges de af et punktum eller en tankestreg, alt efter den typografiske præsentation. Små romertal: Denne type opstilling anvendes hovedsageligt i EUT (underopdeling af litra a), b) …). Halvfede prikker: bør undgås i retsakter. (Se i øvrigt punkt 2.7 og »En retsakts opbygning«.)
Efter arabertal sættes punktum (i hovedopdelinger) eller afsluttende parentes (i opstillinger). Efter minuskler og små romertal sættes altid kun afsluttende parentes.
I løbende tekst sættes ikke punktum efter opdelingstegn ved henvisninger.

Den klassiske underopdeling af en publikation foretages på følgende måde:

Første del EU’S AKTIVITETER

Kapitel I EU’S UDVIKLING

Afsnit I — Den generelle politiske situation

A. Budgetbeføjelser

1. Hovedlinjerne i udviklingen
a) Vedtagne retningslinjer

Underopdeling uden nummerering

Hvis man ikke anvender de almindelige underopdelinger (del, kapitel osv.) eller bogstaver og tal, er det vigtigt på originaldokumentet at angive overskrifterne og underoverskrifterne, idet disse ved produktionen skal gives et fast format:

EU’S AKTIVITETER

EU’S UDVIKLING

Den generelle politiske situation

Budgetbeføjelser

Hovedlinjer i udviklingen
Vedtagne retningslinjer

Underopdeling med arabertal

Underopdelingen kan også foretages med arabertal med punktum mellem cifrene:

Første del — EU’S AKTIVITETER
Kapitel I — EU’S UDVIKLING
1. Den generelle politiske situation
1.1. Budgetbeføjelser
1.1.1. Hovedlinjerne i udviklingen

I så fald tilrådes det ikke at lave underopdelingshierarkiet for detaljeret.

Tekstunderopdeling med fortløbende nummerering

I opslagsværker med mange interne henvisninger er det ofte praktisk at nummerere afsnittene fortløbende. Disse numre kan så bruges i henvisningerne, der dermed er uafhængige af den endelige paginering.

En fortløbende nummerering kan også kombineres med en af de andre metoder til tekstunderopdeling.

Seneste opdatering: 5.1.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side