ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.6. Podjela teksta

Tekst dokumenta mora biti prikazan u jasnom obliku koji čitatelju omogućuje čitanje bez poteškoća. Treba izbjegavati zgusnuti ili zbunjujući prikaz, a sadržaj mora biti dobro strukturiran. Zbog toga ne bi trebalo uvoditi više od sedam razina naslova. Nakon svakog podnaslova mora se nalaziti tekst odgovarajuće važnosti za tu logičku razinu u sklopu cijelog dokumenta.

Struktura nabrajanja

 

Tekst može biti raščlanjen na dijelove, glave poglavlja, odjeljke, stavke, točke itd., te označen brojkama, slovima, crticama i točkicama. Struktura nabrajanja počinje s najvažnijim elementom i u pravilu izgleda ovako:

velike rimske brojke (I., II., III., IV. itd.),
velika tiskana slova (A, B, C, D itd.),
arapske brojke (1., 2., 3., 4. itd.),
mala slova u zagradama (a), (b), (c), (d) itd.,
male rimske brojke (i., ii., iii., iv., v. itd.),
crtice (—),
točkice (•).
Napomena:
Male rimske brojke rabe se ponajprije u Službenom listu (potpodjela točaka (a), (b) itd.). Točkice valja izbjegavati u pripremi propisa. Za točna pravila koja se primjenjuju u Službenom listu vidjeti prvi dio, točku 2.7. i tablice sažetaka.
Nakon arapskih i rimskih (velikih i malih) brojki stavlja se točka, a mala se slova uvijek stavljaju u zagrade.

Tipična podjela dokumenta:

Prvi dio AKTIVNOSTI UNIJE

Poglavlje I. EVOLUCIJA UNIJE

Odjeljak I. – Opće političko stanje

A. Proračunske ovlasti

1. Osnovni razvoj
(a) Donesene direktive

Podjela bez brojčanog označivanja

Ako tekst nije uobičajeno podijeljen na dijelove (dio, poglavlje itd.) s pomoću slova i brojki, nužno je na izvorniku navesti naslove i podnaslove čija će se različita važnost pri prijelomu naznačiti tipom slova:

AKTIVNOSTI UNIJE

EVOLUCIJA UNIJE

Opće političko stanje

Proračunske ovlasti

Osnovni razvoj
Donesene direktive

Nabrajanje primjenom decimalnog sustava

Za nabrajanje se može uporabiti i decimalni sustav:

Prvi dio – AKTIVNOSTI UNIJE
Poglavlje I. – RAZVOJ UNIJE
1. Opća politička situacija
1.1. Proračunske ovlasti
1.1.1. Osnovni razvoj

U tom se slučaju savjetuje razumno ograničenje broja potkategorija.

Neprekinuto nabrajanje

Za dokumente koji sadržavaju brojna upućivanja na druge dijelove iste publikacije najpraktičnije je neprekinuto nabrajati odlomke. Stoga je praktično pri upućivanju uporabiti taj broj, koji ne ovisi o konačnoj numeraciji stranica.

Neprekinuto nabrajanje može se kombinirati s nekim od ostalih načela nabrajanja.

Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page