ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.6 Indelning av texten

En text bör utformas på ett sätt som gör det lätt för läsaren att orientera sig. Man bör undvika kompakt eller oklar utformning och i stället sträva efter att ge innehållet klar struktur. Rubriknivåerna ska därför inte vara fler än sju. Varje mellanrubrik ska följas av en textmängd som är proportionerlig till rubriknivån.

Rubriker där nivån markeras på olika sätt

Texten kan delas in i delar, avdelningar, kapitel, avsnitt, stycken, punkter osv., som markeras med siffror, bokstäver, tankstreck och punkt. Vanligen använder man följande markeringar (i fallande ordning):

Versala romerska siffror (I, II, III, IV, …).
Versaler (A, B, C, D, …).
Arabiska siffror (1, 2, 3, 4, …).
Gemener (a, b, c, d, …).
Gemena romerska siffror (i, ii, iii, iv, …).
Långt tankstreck (—).
Bomb (•).
Anm.:
Angående EUT:s egna regler, se första delen, punkt 2.7 och ”Översiktstabeller”. Arabiska siffror följs av punkt eller inne i en löpande text av en halvparentes. Gemener och romerska siffror följs av halvparentes. Ingen punkt sätts ut efter sista siffran i ett nivånummer som består av fler än en siffra (t.ex. 1.2.3).
Gemena romerska siffror: denna typ av numrering förekommer främst i EUT (underavdelningar i led a, b, c osv.). Bomb: bör undvikas i rättsakter.

Den vanligaste utformningen av rubriknivåerna är följande:

Första delen UNIONENS VERKSAMHET

Kapitel I UNIONENS UTVECKLING

Advelning I – Allmän politisk situation

A. Budgetbefogenheter

1. Huvudsaklig utveckling
a) Antagna direktiv

Onumrerade rubriker

När man varken använder vanliga rubriknivåer (del, kapitel osv.) eller bokstäver och siffror för att markera strukturen måste man markera rubrikerna och underrubrikerna i originalet, så att de vid sättningen kan särskiljas med hjälp av formateringen:

UNIONENS VERKSAMHET

UNIONENS UTVECKLING

Allmän politisk situation

Budgetbefogenheter

Huvudsaklig utveckling
Antagna direktiv

Numrerade rubriker

Rubrikerna kan numreras med hjälp av siffor med punkt emellan:

Första delen – UNIONENS VERKSAMHET
Kapitel I – UNIONENS UTVECKLING
1. Allmän politisk situation
1.1 Budgetbefogenheter
1.1.1 Huvudsaklig utveckling

I så fall är det viktigt att inte ha för många underrubriker.

Löpande numrering av rubrikerna

I verk med många hänvisningar mellan olika delar kan det vara praktiskt att ge rubrikerna en löpande numrering. Man kan då hänvisa till numret på rubriken och slipper hänvisningar till sidnummer.

Man kan också kombinera löpande numrering med något av de andra sätten att numrera.

Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida