ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.6. Diviziuni ale textului

Textul unei lucrări trebuie prezentat sub o formă clară, care să îi permită cititorului să îl parcurgă fără dificultate. Astfel, trebuie evitată realizarea unei prezentări prea compacte sau confuze, prin structurarea textului în mod adecvat. Se recomandă un număr maxim de șapte niveluri de titluri. Fiecare titlu intermediar trebuie să fie urmat de un text de o lungime care să justifice introducerea acelei secțiuni și echivalentă pentru același nivel logic în ansamblul lucrării.

Structura cu numerotare complexă

Textul poate fi structurat în părți, titluri, capitole, secțiuni, paragrafe, puncte etc., prin utilizarea de cifre, litere, liniuțe și marcatori. În ordinea descrescătoare a importanței, această structură de numerotare se prezintă, în general, după cum urmează:

cifre romane majuscule (I, II, III, IV…);
litere majuscule (A, B, C, D…);
cifre arabe (1, 2, 3, 4…);
litere mici (a, b, c, d…);
cifre romane mici (i, ii, iii, iv, v…);
liniuțe (—) (em dash);
puncte semialdine (•) (bullets).
NB:
Cifrele romane mici se întâlnesc mai ales în Jurnalul Oficial [ca subdiviziuni ale literelor (a), (b)…]. Se va evita folosirea punctelor semialdine în redactarea actelor. Pentru regulile specifice Jurnalului Oficial, a se vedea partea întâi, punctul 2.7.
Cifrele arabe sunt urmate de punct. Literele mici și cifrele romane mici se scriu între paranteze rotunde.
În jurisprudență, trimiterile la legislația statelor membre se fac cu respectarea numerotării originale a actelor: § 1, litera a), art. 57bis etc.

Subdiviziunile clasice ale unei lucrări se prezintă după cum urmează:

Partea I ACTIVITATEA UNIUNII

Capitolul I DEZVOLTAREA UNIUNII

Secțiunea I – Contextul politic general

A. Atribuții bugetare

1. Expunere principală
(a) Directive adoptate

Structura fără numerotare

Atunci când nu se utilizează rubricile obișnuite (partea, capitolul etc.) și nici literele și cifrele de ordine, este foarte important ca documentul original să fie corect structurat în momentul redactării. Titlurile și subtitlurile se definesc în mod automat cu ajutorul funcției Styles and Formatting, disponibilă în Word. Avantajul principal al acestui procedeu este posibilitatea de a genera în mod automat un cuprins al lucrării și linkuri de la acesta către secțiunile corespunzătoare din document.

ACTIVITATEA UNIUNII

DEZVOLTAREA UNIUNII

Contextul politic general

Atribuții bugetare

Expunere principală
Directive adoptate

Structura cu numerotare zecimală

Numerotarea poate fi, de asemenea, zecimală:

Partea I – ACTIVITATEA UNIUNII
Capitolul I – DEZVOLTAREA UNIUNII
1. Contextul politic general
1.1. Atribuții bugetare
1.1.1. Expunere principală

În acest caz, se recomandă ca nivelurile de subtitluri să nu fie utilizate în mod excesiv.

Structura cu numerotare continuă

Numerotarea continuă a paragrafelor se dovedește de multe ori practică în cazul lucrărilor care conțin numeroase trimiteri de la o parte la alta. Astfel, diferitele secțiuni la care se face trimitere sunt ușor de găsit și nu depind de paginația finală.

Numerotarea continuă poate fi utilizată în combinație cu una dintre celelalte structuri de numerotare.

Actualizat la: 5.1.2018
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare