ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.6. Struchtúr a chur ar an téacs

Ní foláir téacs an tsaothair a leagan amach i bhfoirm an-soiléir ionas go léifear gan stró é. Ní foláir mar sin leagan amach ródhlúth a chuirfeadh mearbhall ar na léitheoirí a sheachaint agus struchtúr maith a chur ar a bhfuil sa téacs. Chuige sin, níor chóir níos mó ná seacht gcineál teidil a bheith sa saothar. Ní foláir téacs den mhéid agus den saghas céanna a chur i ndiaidh gach teidil idirmheánaigh áirithe tríd síos sa saothar.

Struchtúr ina bhfuil uimhriú ilchineáil

Is féidir an téacs a struchtúrú ina gcodanna, ina gceannteidil, ina gcaibidlí, ina n-ailt, ina míreanna, ina bpointí, etc., agus leas a bhaint as uimhreacha, as litreacha, as daiseanna agus as pointí urchair. Úsáidtear an struchtúr uimhrithe mar a leanas de ghnáth, de réir oird íslithigh na n-uimhreacha:

uimhreacha Rómhánacha i gcás uachtair (I, II, III, IV, etc.),
litreacha i gcás uachtair (A, B, C, D, etc.),
uimhreacha Arabacha (1, 2, 3, 4, etc.),
litreacha i gcás íochtair atá idir lúibíní (a), (b), (c), (d), etc.,
uimhreacha Rómhánacha i gcás íochtair atá idir lúibíní (i), (ii), (iii), (iv), (v), etc.,
daiseanna (—),
pointí urchair i gcló troma (•).
NB:
San Iris Oifigiúil úsáidtear uimhreacha Rómhánacha den chuid is mó (i gcás fhorannán pointí (a), (b), etc.). Seachnaítear pointí urchair i gcló trom agus eagarthóireacht á déanamh ar ghníomhartha. Maidir leis na rialacha a bhaineann leis an Iris Oifigiúil, féach Cuid 1, Pointe 2.7 “Forannáin na ngníomhartha” agus “Táblaí achoimre”.
Scartar uimhreacha Rómhánacha agus litreacha i gcás uachtair ó théacs an teidil le dais fhada; cuirtear lánstad in aice uimhreacha Arabacha; cuirtear litreacha i gcás íochtair agus uimhreacha Rómhánacha i gcás íochtair idir lúibíní: ná dearmadtar an lúibín tosaigh.

Leagtar amach na forannáin thraidisiúnta i saothar mar a leanas:

Cuid a hAon GNÍOMHAÍOCHT AN AONTAIS

Caibidil 1 FORÁS AN AONTAIS

Alt 1 — Staid pholaitiúil ghinearálta

A — Cumhachtaí buiséadacha

1. Príomhfhorbairtí
(a) Treoracha arna nglacadh

Struchtúr gan uimhriú

Nuair nach n-úsáidtear na gnáthcheannteidil (cuid, caibidil, etc.) ná na hordlitreacha ná na horduimhreacha, is gá na ceannteidil agus na fo-cheannteidil a thaispeáint ar an mbundoiciméad, agus tabharfar a luach beacht dóibh agus cló-eagar a chur ar an doiciméad:

GNÍOMHAÍOCHT AN AONTAIS

FORÁS AN AONTAIS

Staid pholaitiúil ghinearálta

Cumhachtaí buiséadacha

Príomhfhorbairtí
Treoracha arna nglacadh

Struchtúr uimhrithe dheachúil

Féadfaidh uimhriú deachúil a úsáid freisin:

Cuid a hAon — GNÍOMHAÍOCHT AN AONTAIS
Caibidil I — FORÁS AN AONTAIS
1. Staid pholaitiúil ghinearálta
1.1. Cumhachtaí buiséadacha
1.1.1. Príomhfhorbairtí

Sa chás sin, moltar gan an iomarca cineálacha fo-cheannteideal a úsáid.

Struchtúr uimhrithe leanúnaigh

I gcás saothair thagartha ina bhfuil a lán crostagairtí sa saothar céanna, bíonn sé caoithiúil uaireanta uimhriú leanúnach a chur ar na míreanna. Úsáidtear an uimhir sin sna crostagairtí, atá neamhspleách ar uimhriú deireanach na leathanach.

Is féidir an t-uimhriú leanúnach a úsáid mar aon le ceann de na struchtúir uimhrithe eile.

Nuashonraithe: 5.1.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile