ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.6. Indeling van de tekst

Een tekst moet duidelijk en overzichtelijk zijn, zodat de lezer geen moeite heeft om hem te volgen; een compacte of verwarrende structuur moet dus worden vermeden. Zo mag de hiërarchie van de titels niet meer dan zeven niveaus tellen. Elke titel moet worden gevolgd door een stuk tekst dat voldoende belangrijk is en hetzelfde gewicht heeft als een ander stuk op hetzelfde niveau.

Structuur met genummerde indeling

Een tekst kan met cijfers, letters, streepjes en stippen in delen, titels, hoofdstukken, afdelingen, alinea's, punten enz. worden ingedeeld. In afnemende orde van belangrijkheid wordt de indeling in het algemeen genummerd met:

grote Romeinse cijfers (I, II, III, IV enz.),
hoofdletters (A, B, C, D enz.),
Arabische cijfers (1, 2, 3, 4 enz.),
kleine letters (a, b, c, d enz.),
kleine Romeinse cijfers (i, ii, iii, iv enz.),
streepjes (—),
halfvette punten (•).
NB:
Kleine Romeinse cijfers: vooral gebruikelijk in het Publicatieblad. Halfvette punten: te vermijden in officiële teksten. Voor de specifieke regels die gelden voor het Publicatieblad, zie deel I, punt 2.7 en “Overzichtstabellen”.
Na Arabische cijfers komt een punt (in een titel) of een haakje (in een opsomming); na kleine letters en kleine Romeinse cijfers komt altijd een haakje.

Gewoonlijk wordt een publicatie op de volgende wijze gestructureerd:

Eerste deel DE WERKZAAMHEDEN VAN DE UNIE

Hoofdstuk I UITBREIDING VAN DE UNIE

Afdeling I — Algemene politieke situatie

A. Begrotingsbevoegdheden

1. Belangrijkste ontwikkelingen
a) Aangenomen richtlijnen

Structuur zonder nummering

Men kan een werk ook structureren zonder van de klassieke onderverdelingen (deel, hoofdstuk enz.) of van letters en cijfers gebruik te maken; de titelhiërarchie wordt dan bij het zetten uitgedrukt door de verschillende titelwaarden, die in het originele document moeten worden aangebracht.

DE WERKZAAMHEDEN VAN DE UNIE

UITBREIDING VAN DE UNIE

Algemene politieke situatie

Begrotingsbevoegdheden

Belangrijkste ontwikkelingen
Aangenomen richtlijnen

Structuur met decimaal genummerde indeling

Decimale nummering is ook mogelijk:

Eerste deel — DE WERKZAAMHEDEN VAN DE UNIE
Hoofdstuk I — UITBREIDING VAN DE UNIE
1. Algemene politieke situatie
1.1. Begrotingsbevoegdheden
1.1.1. Belangrijkste ontwikkelingen

In dit geval is het wenselijk het aantal onderverdelingen niet nodeloos uit te breiden.

Structuur met doorlopende nummering

In het geval van referentiewerken ten slotte, die vaak veel verwijzingen van het ene deel naar het andere bevatten, kan het handiger zijn de alinea’s volgnummers te geven; deze nummers, die niet afhankelijk zijn van de paginering, kunnen dan voor de verwijzingen worden gebruikt.

De doorlopende nummering kan ook met een van de andere indelingen worden gecombineerd.

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina