ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.7. Opsommingen

Enkelvoudige opsommingen

Een enkelvoudige opsomming wordt voorafgegaan door een dubbelepunt. Elk deel van de opsomming begint met een kleine letter en wordt gevolgd door een komma of een puntkomma (afhankelijk van de lengte van het onderdeel of de opbouw van de zin).

De vier jaargetijden zijn:
1)
de lente,
2)
de zomer,
3)
de herfst,
4)
de winter.
Het doel van dit voorstel is tweeledig:
het treffen van gezamenlijke maatregelen ten behoeve van de veiligheid van de patiënten;
het opheffen van belemmeringen voor het vrije verkeer vanwege onderlinge verschillen tussen de nationale regelingen.
NB:
Voor de specifieke regels die gelden voor het Publicatieblad, zie punt 3.5.

Meervoudige opsommingen

Voor de opsommingen met meer dan één niveau gelden dezelfde regels als voor de onderverdelingen van de tekst (nl. met cijfers, letters, streepjes en punten).

Dubbel Drievoudig Viervoudig
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx,
b)
xxxx,
c)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx;
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.

Korte inleiding gevolgd door Arabische cijfers

Bij opsommingen met een korte inleiding gevolgd door een dubbelepunt, waarbij de elementen met Arabische cijfers worden aangegeven en met een hoofdletter beginnen (wanneer de elementen te complex zijn om een kleine letter te gebruiken), worden de cijfers niet gevolgd door een punt, maar door een haakje sluiten.

Verordening (EEG) nr. 1244/82 wordt als volgt gewijzigd:

1)
Artikel 1 wordt vervangen door:
[…]
2)
Artikel 2 is […]

Zo kan duidelijk onderscheid tussen punten en leden worden gemaakt.

NB:
Op de uitdrukkingen “als volgt”, “op de volgende manier” enz. volgt een dubbelepunt in plaats van een punt.
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina