ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Overzichtstabellen

Inhoud van de series

L (1) C (2) S

Wetgevingshandelingen (L I)

Niet-wetgevingshandelingen (L II)

Andere handelingen (L III)

Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag (L IV)

Resoluties, aanbevelingen en adviezen (C I)

Mededelingen (C II)

Voorbereidende handelingen (C III)

Informatie (C IV)

Bekendmakingen (C V)

Overheidsopdrachten (aanbestedingen): werkzaamheden, leveringen en diensten (openbare, niet-openbare en versnelde procedures)

Bekendmakingen van de Europese instellingen, organen, instanties of programma's van de Europese Unie (bijvoorbeeld Europees Ontwikkelingsfonds, Europese Investeringsbank enz.)

(1)
Deze serie wordt aangevuld met de serie L … I (zie punt 1.1, L-serie).
(2)
Deze serie wordt aangevuld met de series C … A, C … E (uitgave op 1 april 2014 stopgezet) en C … I (zie punt 1.1, C-serie).

Onderscheidende kenmerken van verordeningen, richtlijnen en besluiten (L I en L II)

Instelling Soort handeling Aard van de handeling Onderscheidende kenmerken — wetgevingshandeling/
niet-wetgevingshandeling
Rubriek Ondertekend door
Europees Parlement (EP) en Raad verordening wetgevend (gewone wetgevings­procedure)

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

+ aanhaling Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

L I voorzitter van het EP en voorzitter van de Raad
richtlijn wetgevend (gewone wetgevings­procedure)

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

+ aanhaling Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

L I voorzitter van het EP en voorzitter van de Raad
besluit wetgevend (gewone wetgevings­procedure)

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

+ aanhaling Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

L I voorzitter van het EP en voorzitter van de Raad
besluit (bijvoorbeeld beschikbaar­stelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering) niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van het EP en voorzitter van de Raad
 
Europees Parlement verordening wetgevend (bijzondere wetgevings­procedure)

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

+ aanhaling Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

L I voorzitter van het EP
besluit niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van het EP
 
Europese Raad besluit niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Europese Raad
 
Raad verordening wetgevend (bijzondere wetgevings­procedure)

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

+ aanhaling Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

L I voorzitter van de Raad
verordening (rechtstreeks op de Verdragen gebaseerd) niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Raad
uitvoerings­verordening niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Raad
richtlijn wetgevend (bijzondere wetgevings­procedure)

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

+ aanhaling Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

L I voorzitter van de Raad
richtlijn (rechtstreeks op de Verdragen gebaseerd) niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Raad
uitvoerings­richtlijn niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Raad
besluit wetgevend (bijzondere wetgevings­procedure)

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

+ aanhaling Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

L I voorzitter van de Raad
besluit (rechtstreeks op de Verdragen gebaseerd, m.i.v. GBVB-besluiten) niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

Voor GBVB-besluiten, 1e aanhaling:
Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Raad
uitvoerings­besluit niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Raad
 
Commissie verordening (rechtstreeks op de Verdragen gebaseerd) niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
gedelegeerde verordening niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
uitvoerings-verordening niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
richtlijn (rechtstreeks op de Verdragen gebaseerd) niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
gedelegeerde richtlijn niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
uitvoerings­richtlijn niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
besluit (rechtstreeks op de Verdragen gebaseerd) niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
lid van de Commissie (indien adressaten)
gedelegeerd besluit niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
lid van de Commissie (indien adressaten)
uitvoerings­besluit niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien het Verdrag […],

+ 2e aanhaling:
Gezien […], en met name artikel […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II voorzitter van de Commissie
lid van de Commissie (indien adressaten)
 
Europese Centrale Bank (ECB) verordening niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien […], en met name […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II president van de ECB
besluit niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien […], en met name […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II president van de ECB
richtsnoer niet-wetgevend

1e aanhaling:
Gezien […], en met name […],

geen aanhaling betreffende een wetgevingsprocedure

L II president van de ECB

Nummering van de Publicatiebladen

Datum Nummer
van 1952 tot en met 30.6.1967 (doorlopende paginering gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaartal) PB 106 van 30.12.1962, blz. 2553/62
vanaf 1.7.1967 (invoering van paginering per nummer — elk nummer begint met bladzijde 1) PB 174 van 31.7.1967, blz. 1
sinds 1968 (invoering PB L en C) PB L 76 van 28.3.1968, blz. 1
PB C 108 van 19.10.1968, blz. 1
1978 (invoering PB S) PB S 99 van 5.5.1978, blz. 1
1991 (invoering PB C … A) PB C 194 A van 31.7.2008, blz. 1
van 31.8.1999 tot en met 31.3.2014 (PB C … E) PB C 189 E van 26.7.2008, blz.1
1.1.2016 (invoering PB L … I en C … I) PB L 11 I van 16.1.2016, blz. 1
PB C 15 I van 16.1.2016, blz. 1

Nummering van de handelingen (L-serie)

Verordeningen
Datum Nummer
van 1952 tot en met 31.12.1962 Verordening nr. 17
van 1.1.1963 tot en met 31.12.1967 Verordening nr. 1009/67/EEG
van 1.1.1968 tot en met 31.10.1993 Verordening (EEG) nr. 1470/68
van 1.11.1993 tot en met 31.12.1998 Verordening (EG) nr. 3031/93
van 1.1.1999 tot en met 30.11.2009

Verordening (EG) nr. 302/1999

Verordening (EG) nr. 1288/2009

van 1.12.2009 tot en met 31.12.2014 Verordening (EU) nr. 1178/2009
vanaf 1.1.2015 Verordening (EU) 2015/475
Richtlijnen en besluiten
Handeling Datum Nummer
Richtlijn
(L I en L II)
tot en met 31.12.2014

Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad

Richtlijn 2010/12/EU van de Raad

Richtlijn 2010/29/EU van de Commissie

vanaf 1.1.2015

Richtlijn (EU) 2015/254 van het Europees Parlement en de Raad

Richtlijn (EU) 2015/121 van de Raad

Richtlijn (EU) 2015/565 van de Commissie

Besluit
(L I)
tot en met 31.12.2014 Besluit nr. 284/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad
vanaf 1.1.2015 Besluit (EU) 2015/601 van het Europees Parlement en de Raad
(L II) tot en met 31.12.2014

Besluit 2010/261/EU van de Commissie

Besluit 2010/204/EU van het Europees Parlement en de Raad

Besluit 2010/231/GBVB van de Raad

vanaf 1.1.2015

Besluit (EU) 2015/119 van de Commissie

Besluit (EU) 2015/468 van het Europees Parlement en de Raad

Besluit (GBVB) 2015/76 van de Raad

Aanbevelingen en richtsnoeren (L II)
Handeling Datum Nummer
Aanbeveling tot en met 31.12.2014 2009/1019/EU
vanaf 1.1.2015 (EU) 2015/682
Richtsnoer tot en met 31.12.2014 2009/1021/EU (ECB/2009/28)
vanaf 1.1.2015 (EU) 2015/732 (ECB/2015/20)
NB:

Aanbevelingen worden bekendgemaakt:

in L II: aanbevelingen van de Raad (artikelen 121, 126 en 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), van de Commissie (artikel 292) en van de Europese Centrale Bank (artikel 292);
in C I: aanbevelingen van het Europees Parlement gericht aan de Raad, aanbevelingen van de Raad, aanbevelingen van de Commissie, aanbevelingen van de Europese Centrale Bank;
in C III: aanbevelingen van de Europese Centrale Bank (artikelen 129 en 219).
EER-besluiten, EVA-besluiten en -aanbevelingen
Handeling Datum Nummer
Besluit van het Gemengd Comité van de EER tot en met 31.12.2014 (alleen nummer van de opdrachtgever) nr. 119/2009
vanaf 1.1.2015 (dubbele nummering) nr. 159/2014 [2015/94]
Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tot en met 31.12.2014 (alleen nummer van de opdrachtgever) nr. 133/09/COL
vanaf 1.1.2015 (dubbele nummering)

nr. 30/15/COL [2015/1813]

nr. 226/17/COL [2018/564]

Aanbeveling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tot en met 31.12.2014 (alleen nummer van de opdrachtgever) nr. 119/09/COL
vanaf 1.1.2015 (dubbele nummering) nr. N/15/COL [2015/N]

Opbouw van een handeling

Opbouw van een besluit
Laatste bijwerking: 1.6.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina