ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

5.6 Tekstin jaottelu

Teksti tulisi rakentaa niin, että lukijan on helppo seurata kirjoittajan ajatuksenkulkua. Esitystavan pitäisi siis olla mahdollisimman selkeä ja tarpeeksi väljä. Tästä syystä eri otsikkotasoja ei saisi olla enempää kuin seitsemän. Väliotsikon alla olevan tekstimäärän pitäisi olla suhteessa otsikkotasoon.

Jaottelu monitasoista numerointia käyttäen

Teksti voidaan jaotella osiin, osastoihin, lukuihin, jaksoihin, kappaleisiin, kohtiin jne. numeroiden, kirjainten, luetelmaviivojen ja luettelomerkkien avulla. Tekstin jaottelussa noudatetaan yleensä seuraavaa alenevaa järjestystä:

roomalaiset numerot versaalilla (I, II, III, IV…),
versaalikirjaimet (A, B, C, D…),
arabialaiset numerot (1, 2, 3, 4…),
gemenakirjaimet (a, b, c, d…),
roomalaiset numerot gemenalla (i, ii, iii, iv, v…),
luetelmaviivat (—),
pisteet puolilihavalla (•).
Huom.
Roomalaiset numerot gemenalla: tämä käytäntö koskee pääasiassa virallista lehteä (a, b jne. kohtien alakohtina). Pisteet puolilihavalla: tätä käytäntöä on vältettävä säädöksiä laadittaessa. Virallista lehteä koskevista säännöistä ks. ensimmäinen osa, kohdat 2.7 ja ”Yhteenveto”.
Luetteloissa arabialaisia numeroita seuraa sulkeva sulkumerkki. Gemenalla kirjoitettuja kirjaimia ja roomalaisia numeroita seuraa aina sulkumerkki.

Tavallisimmat tavat jaotella teksti ovat seuraavanlaisia:

Ensimmäinen osa UNIONIN TOIMINTA

I luku UNIONIN KEHITYS

I Yleinen poliittinen tilanne

A Budjettivalta

1 Kehityksen pääpiirteet
a) Annetut direktiivit

Jaottelu ilman numerointia

Tekstin jaottelun voi osoittaa myös käyttämättä edellä esitetyn kaltaisia otsikoita (osa, luku jne.), kirjaimia tai järjestyslukuja. Tässä tapauksessa eri otsikkotasojen on käytävä selvästi ilmi alkuperäisestä asiakirjasta, ja ulkoasu viimeistellään ladonnassa.

UNIONIN TOIMINTA

UNIONIN KEHITYS

Yleinen poliittinen tilanne

Budjettivalta

Kehityksen pääpiirteet
Annetut direktiivit

Desimaalinumerointi

Kolmas jaottelutapa on desimaalinumerointi:

Ensimmäinen osa – UNIONIN TOIMINTA
I luku – UNIONIN KEHITYS
1 Yleinen poliittinen tilanne
1.1 Budjettivalta
1.1.1 Kehityksen pääpiirteet

Tässä tapauksessa alaotsikkotasojen määrää ei pidä kasvattaa liian suureksi.

Juokseva numerointi

Teoksissa, jotka sisältävät paljon tekstin sisäisiä viitteitä, on käytännöllistä numeroida tekstikappaleet juoksevasti. Viitattaessa käytetään näitä juoksevia numeroita, jotka ovat riippumattomia lopullisesta sivunumeroinnista.

Juoksevaa numerointia voidaan myös käyttää yhdessä jonkin muun jaottelutavan kanssa.

Päivitetty viimeksi: 5.1.2018
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu