ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.6. Teksto išdėstymas

Leidinio tekstas turi būti išdėstytas labai aiškiai, kad skaitytojas galėtų nesunkiai jį perskaityti. Todėl reikėtų vengti per daug glausto arba nenuoseklaus teksto, o turinys turėtų būti gerai išdėstytas. Šiuo tikslu antraštinių dalių neturėtų būti daugiau nei septynios. Kiekvienoje tarpinėje antraštinėje dalyje, atsižvelgiant į visą leidinį, turi būti pateikiamas to paties loginio lygmens pakankamo ilgio ir lygiavertis tekstas.

Teksto sandara naudojant sudėtinį numeravimą

Tekstas gali būti suskirstytas į dalis, antraštines dalis, skyrius, skirsnius, pastraipas, punktus ir pan., naudojant skaitmenis, raides, brūkšnius ir tipografijos ženklus. Mažėjančia tvarka šis numeravimas paprastai pateikiamas taip:

didieji romėniški skaitmenys (I, II, III, IV ir t. t.),
didžiosios raidės (A, B, C, D ir t. t.),
arabiški skaitmenys (1, 2, 3, 4 ir t. t.),
mažosios raidės (a, b, c, d ir t. t.),
mažieji romėniški skaitmenys (i, ii, iii, iv, v ir t. t.),
brūkšniai (—),
vidutinio dydžio taškeliai (•).
Pastaba.
Oficialiajame leidinyje paprastai vartojamos romėniškų skaitmenų mažosios raidės (a, b punktai ir kt.). Rengiant dokumentą spaudai reikėtų vengti paryškintojo šrifto sąrašo ženklelių. Dėl Oficialiajam leidiniui taikomų taisyklių žr. pirmąją dalį, 2.7 punktą ir „Apibendrinamosios lentelės“.
Po arabiškų skaitmenų dedamas taškas (skirstant į pagrindines dalis) arba tik uždaromasis skliaustas (numeruojant); po mažųjų raidžių ir mažųjų romėniškų skaitmenų visuomet rašomas skliaustas (tik uždaromasis).

Tradicinės leidinio dalys pateikiamos taip:

Pirmoji dalis EUROPOS SĄJUNGOS VEIKLA

I skyrius EUROPOS SĄJUNGOS RAIDA

I skirsnis. Bendroji politinė padėtis

A. Įgaliojimai biudžeto srityje

1. Pagrindinė raida
a) Priimtos direktyvos

Teksto sandara be numeravimo

Jeigu nenurodomi įprasti segmentai (dalis, skyrius ir pan.) arba eilės tvarka nenumeruojama raidėmis ir skaitmenimis, originaliame dokumente būtina nurodyti antraštes ir paantraštes, kurioms sudarant leidinį suteikiama labai tiksli reikšmė:

EUROPOS SĄJUNGOS VEIKLA

EUROPOS SĄJUNGOS RAIDA

Bendroji politinė padėtis

Įgaliojimai biudžeto srityje

Pagrindinė raida
Priimtos direktyvos

Teksto sandara naudojant dešimtainį numeravimą

Numeravimas taip pat gali būti dešimtainis:

Pirmoji dalis. BENDRIJŲ VEIKLA
I skyrius. BENDRIJŲ RAIDA
1. Bendroji politinė padėtis
1.1. Įgaliojimai biudžeto srityje
1.1.1. Pagrindinė raida

Šiuo atveju patariama nerašyti labai daug paantraščių.

Teksto sandara naudojant tęstinį numeravimą

Informaciniuose leidiniuose, kuriuose daroma daug nuorodų į kitas to paties leidinio dalis, dažnai praktiška naudoti tęstinį dalių numeravimą. Tuomet dalies numerį reikėtų naudoti nuorodose, pateikiamose neatsižvelgiant į galutinį puslapių skaičių.

Tęstinį numeravimą taip pat galima naudoti kartu su vienu iš kitų numeravimo būdų.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis