ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.7. Opstillinger

Enkel opstilling

En enkel opstilling indledes med et kolon (:). Hver af opstillingens dele indledes med lille bogstav, hvis det drejer sig om enkelte ord, ufuldstændige sætninger eller bisætninger. Der sættes ingen tegn (komma, semikolon o.l.) efter de enkelte dele, men hele opstillingen afsluttes altid med et punktum:

De fire årstider er:
1)
forår
2)
sommer
3)
efterår
4)
vinter.
De fire årstider er:
det kolde forår
den varme sommer
det blæsende efterår
den regnfulde vinter.

Hvis opstillingen derimod består af hele hovedsætninger, indledes de enkelte dele med stort bogstav og afsluttes med et punktum:

EØSU gør opmærksom på følgende punkter:
Omkostningselementer, der ikke er indregnet, skal oplyses særskilt.
Beregningsmetoden bør give lånmodtageren oplysning om de faktiske forhold.
Det er tvivlsomt, om den foreslåede formel er den bedst egnede.

Sammensat opstilling

I forbindelse med en sammensat opstilling følges de regler, som gælder for underopdelinger med tal, bogstaver, tankestreger og prikker, jf. punkt 5.6.

Todelt Tredelt Firdelt
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx
a)
xxxx
b)
xxxx
c)
xxxx
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx
a)
xxxx
xxxx
xxxx
b)
xxxx
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx
a)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
b)
xxxx
2)
xxxx.
NB:
Anvend hellere bogstaverne a), b) osv. og tankestreger eller nummererede punkter frem for i), ii) osv., som er den angelsaksiske måde at underopdele på. De sættes aldrig i dobbeltparentes.

Se også punkt 3.5.

Reglerne om opstillinger bør anvendes, så der i et vist omfang tages hensyn til forfatternes særønsker, men bør dog altid være ensrettede publikationen igennem. Undtagelser kan forekomme i visse flersprogede publikationer.

Seneste opdatering: 5.1.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side